ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Г.М. ПУТЯТІНА

Анотація


У статті проаналізовано основні підходи Європейського Союзу до реалізації державної політики щодо розвитку секторів молоді та спорту.


Ключові слова


державна політика; спорт; молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Головійчук О.В. Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах/ О.В.Головійчук – К., 2014. - 90с.

Зайдовий Ю. Історико-політичні та організаційні аспекти формування і розвитку Національних олімпійських структур в Україні та країнах Європи /Ю.Зайдовий. - Л.: Українські технології, 2014. - 176 с.

Коваль Г. В. Розвиток державної молодіжної політики: теорія, методологія, механізми реалізації: монографія / Г.В. Коваль. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. - 432 с.

Мудрик В.И. Менеджмент в системе органов управления физической культурой и спортом в провинции Хебей Китайской Народной Республики: монография / В.И. Мудрик, Ю.П. Мичуда, Чжу Фен, Г.Н. Путятина, Я.В. Леонов. – Варшава, 2015. – С. 10 – 22.

Путятіна Г.М. Інституціоналізація як фактор забезпечення стратегічного розвитку сфери фізичної культури і спорту: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я» (Харків, 10-11 грудня 2015р.). [Електронний ресурс]. – Харків: ХДАФК, 2015. – С. 319 – 321. – Режим доступу: http: // hdafk.kharkov.ua / docs / konferences / konf_10_12_2015.pdf

Путятіна Г.М. Інституційне забезпечення участі громади у розвитку сфери фізичної культури та спорту / Г.М. Путятіна // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. – Луцьк: Східноєвроп.нац.ун-т ім.. Лесі Українки, 2015. – Вип. 19. – С. 27 – 32.

Сергієнко Н.А. Забезпечення державної підтримки молоді та спорту в Україні / Н.А. Сергієнко, Г.М. Путятіна // Збірник наукових праць Харківськї державної академії фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2016. - № 3 . – С.115-118.

Федоров С. Спортивный менеджмент: европейская школа [Электронный ресурс]/ С. Федоров – Режим доступа: http://www.zagran.kiev.ua/article.php?new=406&idart=40613.

Eurostat Methodologies and Working papers Work session on demographic projections [Електронный ресурс] – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/sport/what-we-do/economic-data_en.htm