2015

XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я"

Зміст

Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЄДИНОБОРЦІВ-ВЕТЕРАНІВ PDF
К. В. Ананченко 3-5
УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТАЕКВОНДИСТІВ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЇХ ПІДГОТОВКИ PDF
Р. А. Арканія 6-8
РАЗЛИЧИЯ В СИЛЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОЗБУЖДЕНИЮ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА ГРУДИ PDF
Ю. В. Близнюк 9-11
КОРЕКЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
С. В. Головін, О. І. Камаєв 12-15
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ВЕЛОСИПЕДИСТІВ КАТЕГОРІЇ MASTERS PDF
В. В. Горіна 16-17
ЗАНЯТТЯ КІННИМ ТУРИЗМОМ ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 10–13 РОКІВ PDF
Т. І. Гриньова 18-20
АНАЛІЗ КОМАНДНОГО ЗАХИСТУ В СУЧАСНОМУ ЧОЛОВІЧОМУ БАСКЕТБОЛІ ВИЩОЇ ЛІГИ УКРАЇНИ PDF
В. В. Грюкова, С. Л. Терентьєв 21-23
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ АРБІТРІВ З БАСКЕТБОЛУ PDF
С. В. Дусь, С. О. Кулібаба 24-26
УРОВЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИГРОВОГО МАСТЕРСТВА В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК-ВАТЕРПОЛИСТОК PDF
Н. А. Евпак, Л. П. Подосинова 27-29
СУЧАСНИЙ СТАН КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ БАСКЕТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О. М. Івченко, О. О. Мітова 30-32
ВІДНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО- СУДИННОЇ СИСТЕМИ СПОРТСМЕНІВ-КАРАТИСТІВ ЗАСОБАМИ КАТА В ПРОЦЕСІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Б. М. Кіндзер, В. О. Бережанський 33-35
ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА БАСКЕТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ PDF
М. В. Коваль, Н. О. Пащенко 36-37
РІВЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ БАСКЕТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ PDF
М. В. Коваль, Н. І. Чуча 38-40
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗІ СТРІЛЬБИ З ЛУКА У ГРУПАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Н. Б. Костенец, В. Г. Саєнко 41-43
Використання спеціальних засобів підготовки в лижних гонках у підготовчому періоді PDF
С. М. Котляр, Р. В. Лейбюк 44-46
Совершенствование начального отбора детей для занятий спортивной гимнастикой PDF
Н. В. Кочина, Абдулвахит Нихад Длшат 47-49
ПРОЯВИ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ДЗЮДОЇСТОК В ПЕРЕДЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД PDF
С. Курилюк, І. Матійчук 50-51
УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ТАНЦЮВАЛЬНОМУ СПОРТІ НА ЕТАПІ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ PDF
А. О. Лисенко , О. В. Горбенко 52-53
Удосконалення техніки виконання силової подачі у стрибку кваліфікованими волейболістами PDF
А. Ю. Мельник, В. О. Градусов 54-55
НАЧУЩІСТЬ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО КОНТРОЛЬ У КОМАНДНИХ СПОРТИВНИХ ІГРАХ PDF
О. О. Мітова 56-58
ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 13–14 РОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛЬНО-ПІДІБРАНИХ КОМПЛЕКСІВ ВПРАВ PDF
О. К. Моісеєнко, В. А. Горчанюк 59-60
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ PDF
Т. В. Мошенская, И. А. Бодренкова 61-63
Построение соревновательных программ с лентой для спортсменок 10–12 лет в художественной гимнастике PDF
А. Я. Муллагильдина, А. В. Свистак 64-66
Оцінка рівня психофізіологічного стану ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ більярдистів У змагальному періоді PDF
В. О. Муха, А. С. Перетятько, В. О. Нагорна 67-69
Методика розвитку координаційних здібностей юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки PDF
С. В. Овчаренко, А. В. Яковенко 70-72
ЛОКАЛЬНО-М’ЯЗОВА СИЛОВА ПІДГОТОВКА БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ PDF
Д. Р. Олексенко, В. М. Сергієнко 73-75
ТЕХНОЛОГІЯ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ 6–7 РОКІВ У МІНІ-БАСКЕТБОЛІ PDF
В. М. Онищенко, О. О. Мітова 76-78
Алгоритм формування коронного прийому дзюдоїста-ветерана PDF
С. Л. Пакулін 79-81
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ ПРЫГУНОВ В ВОДУ В ВОЗРАСТЕ 8–10 ЛЕТ PDF
О. А. Пилипко, А. В. Жердева 82-84
Повышение технической подготовленности квалифицированных пловцов на основании составления модельных характеристик PDF
Л. П. Подосинова, Н. А. Евпак 85-87
ГОНИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДВИЖНОСТИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА БАСКЕТБОЛИСТОВ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ PDF
Л. В. Подригало, И. П. Помещикова 88-89
ВПЛИВ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТ 13–15 РОКІВ У СИНХРОННОМУ ПЛАВАННІ PDF
О. В. Політько, А. С. Петренко 90-92
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ PDF
И. В Ремзи , А. А. Смолин 93-95
Розробка методики підготовки юних борців вільного стилю, що націлена на швидке прийняття ними оптимальних техніко-тактичних рішень в умовах змагальної діяльності PDF
Є. В. Ручка 96-98
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ PDF
Р. О. Сушко, Е. Ю. Дорошенко 99-100
Функціональні особливості розумової працездатності спортсменів високого класу в ігрових видах спорту PDF
М. І. Ткаченко, В. І. Пацура, В.О. Нагорна 101-103
Разработка маршрута в лыжном туризме PDF
А. Н. Топорков 104-105
АНАЛІЗ ВПЛИВУ МЕТОДИКИ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТЕНІСИСТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ PDF
О.В. Ханюкова 106-108
Моделирование соревновательной деятельности с целью улучшения процесса подготовки квалифицированных спортсменов, специализирующихся в шорт-треке PDF
О. С. Холодова 109-111
Факторы, формирующие условия выполнения штрафного броска в гандболе PDF
С. Ф. Червона 112-113
ЗМІНА РІВНЯ ВИТРИВАЛОСТІ БАСКЕТБОЛІСТОК СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД PDF
Н. І. Чуча, О. С. Кравченко 114-116
Обучение плаванию кролем на спине людей 30–40 лет, посещающих группы оздоровительного плавания, путем применения ускоренной методики обучения PDF
Л. В. Шейко 117-119
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІКИ ШТОВХАННЯ ЯДРА ЗІ СКОКУ ТА З ПОВОРОТУ PDF
Л. Є. Шестерова, В. О. Рожков 120-122
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ КИТАЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ВИДАХ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВЫНОСЛИВОСТИ PDF
Л. Е. Шестерова, Ту Яньхао, Ван Вей 123-126
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ PDF
І. В. Ширяєва, Є. С. Харченко 127-128
Психофізіологічні показники спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в мотоциклетному спорті PDF
В. В. Шишка, М. А. Чередниченко, В. О. Градусов 129-131
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОЦИКЛІВ ІЗ РІЗНОЮ ДИНАМІКОЮ І ПЕРЕВАЖНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ НАВАНТАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ PDF
Ю. М. Шкребтій, С. Д. Костікова 132-134
ЗМІНА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 14–15 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ СПРЯМОВАНИХ НА ПОЛІПШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА PDF
О.К. Моісеєнко, Ю.А. Горчанюк 343-344

Фізичне виховання різних груп населення

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕНЕРОВ В ВИДАХ СПОРТА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ PDF
И. Г. Беленькая 135-137
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ PDF
О. І. Булгаков 138-139
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ PDF
В. А. Ведерніков 140-143
Педагогічне тестування анаеробного компоненту прудкості PDF
А. М. Єфременко, Я. Б. Крайник 144-146
Моделі фізичних навантажень з аеробіки зі студентками, які мають різні типи будови тіла PDF
Н. М. Зінченко 147-149
Студентська молодь і фізична рекреація PDF
Л. В. Зубченко 150-151
Мотивації ставлення до фізичного виховання студентів вузів PDF
В. І. Іванов, С.Г. Копчикова 152-154
Побудова фітнес-програм функціонального тренування жінок І зрілого віку (21-35 років) PDF
І. В. Іванов, А. Г. Говсієвич 155-156
формування здорового способу життя студентської молоді засобами Фізичного виховання PDF
А. В. Косівська, А. С. Ровний  157-159
ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ PDF
Т. Ю. Круцевич, С. В. Трачук 160-162
Зміна показників здатності до довільного розслаблення м’язів учнів 7–8-х класів під впливом спеціально спрямованих вправ PDF
І. О. Кузьменко 163-164
Визначення термінальних цінностей школярів середніх класів PDF
І. В. Лисак 165-166
НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ МАЙНОРА «РЕКРЕАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ПРАЦІ ТА ДОЗВІЛЛЯ» PDF
А. І. Маракушин, А. В. Чередніченко 167-169
Дифференцированный подход на занятиях настольным теннисом в системе секционных занятий со студентами 17–18 лет на базе ГУ «Днепропетровская медицинская академия» PDF
С. П. Могилко 170-172
Концепція фізичної підготовки Збройних Сил України PDF
О. М. Ольховий, Ю. С. Фіногенов 173-175
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ PDF
О. Г. Піддубний 176-178
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТРИВАЛОСТІ ЧУТНОСТІ ЗВУКУ ПРИ КІСТКОВІЙ ПРОВІДНОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ЗОРУ PDF
Л. О. Рядова, Л. Є. Шестерова 179-180
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА ОПТИМАЛЬНИЙ РУХОВИЙ РЕЖИМ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
А. Е. Сірик, Р. М. Стасюк 181-182
Основні фактори впливу на навчальну мотивацію студентів Харківської державної академії фізичної культури PDF
С. І. Ткачов, А. С. Ткачов 183-184
ОПЕРАТИВНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ PDF
Ж. О. Цимбалюк 185-186

Здоров’я людини, фізична реабілітація, фізична рекреація та медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ PDF
О. Н. Авраменко 187-189
Использование методов донозологической диагностики для оценки здоровья детей, подростков и молодежи PDF
А. Ю. Ажиппо, Л. В. Подригало 190-192
КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕТРЕНОВАНИХ ОСІБ ПІСЛЯ УШКОДЖЕННЯ МЕНІСКА КОЛІННОГО СУГЛОБА У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ PDF
Т. Г. Ананьєва 193=195
ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ХОДЬБИ ТА ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ PDF
Т. В. Баришок 196-197
РИМЕНЕНИЕ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ТРЕНИРОВАННЫХ ЛИЦ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА PDF
О. В. Безъязычная, В. А. Литовченко 198-199
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВІДНОВЛЕННЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ У ХВОРИХ З ПОСТІНСУЛЬТНИМИ ПАРЕЗАМИ PDF
Н.В. Богдановська, І.В. Кальонова 200=202
Особенности практического использования физической реабилитации после перенесённой апоплексии яичника PDF
К. А. Бугаевский 203-205
Особенности ряда антропометрических показателей у студенток специальной медицинской группы с повышенной массой тела при занятиях адаптивной физической культурой PDF
К. А. Бугаевский 206-207
Оздоровительное значение занятий плаванием на организм детей дошкольного возраста PDF
Е. В. Иванская, И. И. Воробьева 209-211
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩЕМ АРТРОЗЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА PDF
Е. В. Иванская, Д. Д. Шипилова 212-214
Особливості обстеження фізичним реабілітологом пацієнта після інсульту PDF
В. О. Магась, М. Я. Романишин 215-217
ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ PDF
В. А. Мелешков 218-220
Використання здоров'язбережувальних технологій на сучасному етапі PDF
Є. Л. Михалюк, С. М. Малахова 221-223
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЖІНОК З ПОСТМАСТЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ PDF
Т. Є. Одинець 224-226
Здоров’я та рухова активність у структурі якості життя осіб літнього віку PDF
Ю. О. Павлова 227-229
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ PDF
В. С. Полковник-Маркова 230-232
Методи оцінки ефективності фізичної реабілітації при порушеннях постави у підлітків PDF
О. П. Проніна, С. А. Калмиков  233-235
ОЗДОРОВЛЮЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ PDF
Л. А. Рубан 236-238
Галотерапия как метод профилактики воздействия электромагнитных полей на организм PDF
Л. А. Рубан 239-241
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ХВОРИХ З УРАЖЕННЯМ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ'ЯЗКИ У ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ PDF
А. П. Русанов , В. В. Зінченко  242-243
Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит PDF
Карім Насірович Садат, С. А. Калмиков 244-246
УНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ КОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ PDF
А. Е. Сак 247-249
МУЗИЧНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЯК ЗАСІБ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ ТРИВОГОЮ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ PDF
Г. М. Страколист 250-252
КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ЭКЗОГЕННЫМ ОЖИРЕНИЕМ I СТЕПЕНИ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ PDF
А. В. Таможанская, М. В. Измаилова 253-254
КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ PDF
Г. В. Таможанська, О. М. Мінакова 255-257
Мультидисциплінарний підхід до реабілітації пацієнтів неврологічного віділення після інсульту PDF
А. В. Тоцька, К. В. Бандуріна 258-259
Факторы, влияющие на повышение эффективности занятий в группе физической реабилитации PDF
Л. А. Улаева 260-262
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕННОГО ИММУННОГО СТАТУСА У ЛИЦ С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ PDF
Г. С. Урдина 263-265
Вплив рухливих ігор на показники фізичного розвитку та енергозабезпечення організму дітей середнього шкільного віку PDF
Х.Є. Шавель, Т.Р. Михаць 266-268
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ PDF
Т. А. Шпичка, Е. В. Хотенцева 269-270

Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорту

Анализ результатов внедрения компьютерной тестирующей программы «Техника и тактика футбола» у студентов факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем PDF
Ю. Н. Дудник, В. А. Чернышев 271-273
Визначення темпів біологічного розвитку школярів 5–7 класів за допомогою індексу К. Хірата ЗАдля реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання PDF
Я. В. Жерновнікова, С. С. Пятисоцька 274-276
Анализ основных информационно-методологических особенностей разработки и внедрения компьютерных тестирующих программ PDF
Н. С. Нестеренко 277-278
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ ЗНАНЬ PDF
Ю. І. Петренко, В. С. Ашанін, О. В. Басенко 279-280
Основные методологические аспекты разработки компьютерной тестирующей программы по теме «История футбола» PDF
Ю. М. Петренко, А. А. Золотухин 281-283
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ PDF
Л. В. Филенко 284-286
ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ 12–14 РОКІВ НА ТЕХНІЧНУ ТА ТАКТИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ PDF
І. Ю. Філенко 287=289

Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні, філософські та історичні аспекти фізичної культури і спорту

ЕМОЦІЙНИЙ СТАН СПОРТСМЕНІВ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ 7–10 РОКІВ PDF
Е. В. Валюх, Е. Е. Гант 290-291
Характеристика УРОВНЯ рефлексивности спортсменов в структуре их психологического здоровья PDF
Е. Е. Гант, А. И. Першин 292-294
Використання проективних методик У роботі спортивного психолога PDF
Е. Е. Гант, В. А. Штих 295-296
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВНЗ PDF
О. О. Горобєй, Р. М. Стасюк 297-298
ОЛІМПІЙСЬКІ СПОДІВАННЯ КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ PDF
Б. М. Кіндзер 299-301
Професійне самовизначення студентів ДДІФКіС: світоглядні пріоритети сучасності PDF
Ю.В. Макєшина, А.В. Кравченко 302-304
Загальна характеристика рівня інтелектуальної продуктивності боксерів PDF
Я. К. Малик 305-306
Психологічні аспекти фізичного виховання і спорту PDF
Н. І. Міцкевич 307-308
МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ СПОРТА PDF
В. В. Паевский, Тони Хазим 309-313
Футбол як засіб єдності країни PDF
А. Пасічниченко 314-315
ІСТОРІЧНІ АСПЕКТИ ЗАРОДЖЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМУ PDF
М. С. Пруднікова  316-318
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
Г. М. Путятіна 319-321
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТМ ВОЛЕЙБОЛА» С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ФИЗКУЛЬТУРЫ PDF
И. А. Раковская, А. В. Мицак 322-324
ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО МОТИВАЦІЇ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ PDF
Н. М. Салтан, О. М. Салтан 325-326
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ PDF
Н. О. Світлична 327-329
Порівняльний аналіз методів маркетингових досліджень у сфері фізичної культури і спорту PDF
Н.В. Середа 330-332
Акмеологічний підхід до вивчення діяльності менеджера у сфері фізичної культури та спорту PDF
С. О. Стадник 333-335
Аналіз досягнень жіночих команд у ветеранському волейболі України PDF
Є. Я. Стрельникова, Т. П. Ляхова 336-338
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ БАРСЕЛОНА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КАТАЛОНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ХХ СТОЛІТТІ PDF
В. Є. Харченко 339-340
ПРОБЛЕМА СПОРТИВНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ PDF
Е. В. Чебанова, М.С. Калина 341-342