2016

XVІ Міжнародна науково-практична конференція

«Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України»

Зміст

Фізичне виховання різних груп населення

ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ PDF
О.Ю. АЖИППО, М. А. МАМЕШИНА, І. П. МАСЛЯК 3-6
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИСТУПУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ЗМАГАННЯХ З ВОЄНІЗОВАНОГО КРОСУ PDF
Р. В. АНАЦЬКИЙ, О. Е. КОЛОМІЙЦЕВА 7-11
АЭРОБИКА – ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ PDF
А.В. АНТИПИНА, О.П. НАГОВИЦЫНА 12-16
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТОК З ОЗНАКАМИ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ PDF
В. Б. БАКУРІДЗЕ-МАНІНА, В. В. ФЕТІСОВА 17-19
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ КРОСФІТУ ЯК ВИДУ СПОРТУ PDF
Т. М. БАЛА, А. С. СВАНАДЗЕ 20-22
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ОСВІТА СТУДЕНТІВ ВНЗ У РАКУРСІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. П. БЕЗГРЕБЕЛЬНА, Л. П. ЦЬОВХ 23-25
ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ВЕТЕРАНІВ СПОРТУ PDF
В.В ГОРІНА 26-29
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Г.В. ГРИГОРЕНКО 30-33
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
М. О. ЗАХАРЧЕНКО, Т. Ю. КРУЦЕВИЧ 34-37
СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ PDF
В. М. КОРЯГІН, О. З. БЛАВТ 38-40
SNAG-ГОЛЬФ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ PDF
І.О. КУЗЬМЕНКО 41-44
РОЛЬ СІМ’Ї У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ PDF
І. В. ЛИСАК 45-48
ДИНАМІКА ЗМІН РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ 17-19 РОКІВ ДЗ “ДЕРЖАВНОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ” PDF
С.П. МОГИЛКО, О.М. ДЕМІДОВА 49-52
ВАРІАТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 5 - 6 РОКІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІТНЕСОМ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ PDF
М. В. НЕЧИТАЙЛО, Г. П. АРТЕМ’ЄВА 53-58
КОНСТРУИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ PDF
А.Г. ПОДДУБНЫЙ, Л.В. БОНДАРЬ 59-62
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИТРИВАЛОСТІ ПРИ ОДНОРАЗОВИХ ТА ДВОРАЗОВИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
М. В. РАДЗЕЦЬКИЙ 63-65
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ВОЛЕЙБОЛУ PDF
І. В. РЕМЗІ, Я. О. ГОДЗЬ 66-69
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
К.М. САВЧЕНКО, А.С. БОНДАР 70-74
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АПАРАТУ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ-БАСКЕТБОЛІСТІВ PDF
Н. В. СМИРНОВА-ДАВЛАД 75-78
РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УРОЧНИХ ТА ПОЗАУРОЧНИХ ФОРМАХ РОБОТИ PDF
О.М. СОЛОВЕЙ, О.А. КІРЕЄВ 79-82
ЧІЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЗААКАДЕМІЧНИХ ЗАНЯТЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВНЗ PDF
В. В. СТАДНИК, Т. В. ГУРТОВА 83-85
ПІДГОТОВКА ДО ГІРСЬКОЛИЖНОГО СЕЗОНУ PDF
М.В. СУПРУНЕНКО 86-88
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА: ПРОТИРІЧЧЯ У ВИЗНАЧЕННІ PDF
В. О. СУТУЛА, А. В. СУТУЛА 89-91
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Ж.О. ЦИМБАЛЮК 92-95
ВИВЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ТА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТОК МЕДИЧНОГО ВУЗУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ PDF
В.А. ЧЕРНИШ 96-98
ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАННЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 25-40 ЛЕТ PDF
Л. В. ШЕЙКО 99-102
ВПЛИВ СПЕЦІАЛЬНО-СПРЯМОВАНИХ ВПРАВ НА РІВЕНЬ АКТИВНОСТІ ОКРЕМИХ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ PDF
Л. Є. ШЕСТЕРОВА 103-105

Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПЛАВАНИИ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ PDF
Ю. В. БЛИЗНЮК 106-109
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ PDF
Н. В. БОЙЧЕНКО, Ю. Н. ТРОПИН 110-113
ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ГРУП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ PDF
Е.В. БУГАЕВ 114-116
ЗАРОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В ХАРЬКОВЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. PDF
Л. Д. ВОСТРОКНУТОВ 117-119
О РАЗНООБРАЗИИ БОКСЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ PDF
Л. Д. ВОСТРОКНУТОВ, М. В. САННИКОВА 120-122
ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ АКРОБАТОВ-ПРЫГУНОВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ PDF
Е.П. ВРУБЛЕВСКИЙ 123-126
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО БОДІБІЛДИНГУ В УКРАЇНІ PDF
Е.С. ДЖИМ 127-129
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАВНОВЕСИЙ РАЗЛИЧНОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ СЛОЖНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ PDF
И.В. ЗЕНИНА 130-133
КРИТЕРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА И СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГИМНАСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ PDF
И.В. КРАСОВА, М.К. МАРЧЕНКОВ 134-138
УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В АКРОБАТИЧНОМУ РОК-Н-РОЛІ У РІЧНОМУ МАКРОЦИКЛІ PDF
Ю. М. ЛУЦЕНКО 139-142
ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ З АРМСПОРТУ PDF
І. О. МАЗУРЕНКО, О. І. КАМАЄВ 143-146
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ВОЛЕЙБОЛУ PDF
А.Ю. МЕЛЬНИК, В.О. ГРАДУСОВ 147-150
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНИХ ІГРАХ PDF
О.О. МІТОВА, В.М. ОНИЩЕНКО 151-154
ИЗМЕНЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЕГЕТАТИВНИХ И СОМАТИЧЕСКИХ СДВИГОВ СПОРТСМЕНОВ – ВОЛЕЙБОЛИСТОВ СБОРНЫХ КОМАНД ХДАФК PDF
О.К. МОІСЕЄНКО, Ю.А. ГОРЧАНЮК 155-157
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ PDF
О.К. МОІСЕЄНКО, І.В. ШИРЯЄВА 158-162
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ МАССЫ ТЕЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ С ЖЕНЩИНАМИ 20-25 ЛЕТ PDF
А.Я. МУЛЛАГИЛЬДИНА, Е. Н. ШИШКИНА 163-166
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ФУТБОЛІСТІВ 16-17 РОКІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
С.В. ОВЧАРЕНКО, А.В. ЯКОВЕНКО 167-171
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У ПЕРІОД ЗМАГАЛЬНОЇ ТА ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В.В. ПАЄВСЬКИЙ, В.І. ПЕРЕВОЗНИК 172-175
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В МУЖСКОМ И ЖЕНСКОМ ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА СПИНЕ НА ДИСТАНЦИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ PDF
О.А. ПИЛИПКО 176-181
ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОДВОДНЫХ УЧАСТКОВ ПЛОВЦАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ДИСТАНЦИЯХ 50, 100, 200 МЕТРОВ БАТТЕРФЛЯЕМ PDF
Е.В. ПОЛИТЬКО 182-186
РОЗВИТОК ВИБУХОВОЇ СИЛИ ТА ГНУЧКОСТІ У ПАУЕРЛІФТЕРІВ-НОВАЧКІВ PDF
Ю. М. ПОЛУЛЯЩЕНКО, О. М. БИЧКОВ, М. В. БАРАННІК 187-192
СТАН КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ БАСКЕТБОЛІСТІВ СТУДЕНСЬКОЇ КОМАНДИ PDF
І. П. ПОМЕЩИКОВА, Н. О. ПАЩЕНКО 193-196
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ PDF
І.В. РЕМЗІ, Т.І. ЛИТВЯК 197-200
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ГРИ БАСКЕТБОЛІСТІВ 9-10 РОКІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О.М. СОЛОВЕЙ, В.В. ГРЮКОВА 201-205
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОЛЕЙБОЛУ ПЛЯЖНОГО НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ЗМАГАНЬ У 2016 РОЦІ PDF
Є.Я. СТРЕЛЬНИКОВА, А.В. ЗІНЧЕНКО 206-210
АНАЛІЗ ВИСТУПІВ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ В ЗМАГАННЯХ 2016 ОЛІМПІЙСЬКОГО РОКУ PDF
Є.Я. СТРЕЛЬНИКОВА, Т.П. ЛЯХОВА 211-214
ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БОДІБІЛДЕРІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ PDF
О.А. ТИХОРСЬКИЙ 215-218
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ БОРЦА PDF
Ю. Н. ТРОПИН, Н. В. БОЙЧЕНКО 219-222
ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕГУНОВ НА 800 м, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ PDF
ТУ ЯНЬХАО 223-227
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ У ВЕЛОСПОРТІ PDF
Л.М. ФІЩЕНКО, К.В. КРАСНЯНСЬКИЙ 228-231
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ГАНДБОЛІСТІВ 15-16 РОКІВ ВІДПОВІДНО ДО АМПЛУА PDF
С.П. ЧЕРВОНА 232-234
ДОСЛІДЖЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА РІВНЯ ТРИВОГИ У СПОРТСМЕНІВ БІЛЯРДІСТІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Л.П. ЧЕРКАШИНА, М.М. ГОЛОВАЧОВ 235-239
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПАРАМЕТРІВ УВАГИ СТУДЕНТОК – БАСКЕТБОЛІСТОК PDF
Н.І. ЧУЧА 240-243
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІКИ ШТОВХАННЯ ЯДРА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Л. Є. ШЕСТЕРОВА, В. О. РОЖКОВ 244-246
ФІЛОСОФІЯ СПОРТУ ТА ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ «ЕТИКО-АПЛІКАТИВНІ» ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ PDF
О. КОВТУН, Ю. ТЕРЕЩЕНКО 369-373
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ГУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ PDF
Т. В. МОШЕНСКАЯ, И.А. БОДРЕНКОВА 453-459
Изучение антропометрических особенностей спортсменов гиревого спорта PDF
Н.И. ГАЛАШКО, А.Ю. ТИМОШЕНКО 460-463
Прогнозування змагальної успішності армреслерів на підставі аналізу морфофункціональних показників PDF
Л.В. ПОДРІГАЛО, М.М. ГАЛАШКО 464-467
Анализ физического развития и функционального состояния спортсменок синхронного плавания PDF
О.А. РОВНАЯ, Е.А. ГОЛОДЬКО 468-471

Здоров’я людини, фізична реабілітація, фізична рекреація та медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ИНДЕКСА ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА И ПАЛЬЦЕВОГО У ВОЛЕЙБОЛИСТОК PDF
К.А. БУГАЕВСКИЙ 247-251
РАССМОТРЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА ЛИЧНОСТИ И ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА СПОРТCМЕНОК В РЯДЕ ВИДОВ СПОРТА PDF
К.А. БУГАЕВСКИЙ 252-255
РОЛЬ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ПОКРАЩЕННІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ PDF
А. В. ВОРОБЙОВА 256-260
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПОКАЗНИКАМИ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ І ФІЗИЧНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ СПОРТСМЕНІВ-ЛЕГКОАТЛЕТІВ PDF
І.І. ЗЕМЦОВА, Л.Г. СТАНКЕВИЧ 261-264
НЕЙРОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ У СТУДЕНТОК В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ PDF
Г.В. КЛИМЕНКО, М.М. ФІЛІППОВ 265-267
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ ХРЕБТА В ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ ПРИ СКОЛІОЗІ PDF
М. В. КУПРЄЄНКО 268-271
ІПОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДЦП PDF
В.М. МИХАЙЛЕНКО, В.С. НОВОСЕЛЬСКАЯ 272-275
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ АКВА-РЕКРЕАЦІЇ В ДОЗВІЛЛЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЮНАКІВ 16-17 РОКІВ PDF
В.О. ПІДГАЙНА 276-278
ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОСІБ З ШКІДЛИВИМИ ЗВИЧКАМИ PDF
Ю. О. ПАВЛОВА 279-283
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОСОЗНАННЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ PDF
Ю.В. СЕДЛЯР 284-288
ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАНЯТЬ МІНІ-ФУТБОЛОМ ЯК ДІЄВОГО ЗАСОБУ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Г.В. ТАМОЖАНСЬКА 289-291
ПРИМЕНЕНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ СО СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ PDF
Э.А. ФЕДОРОВ 292-295
КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ PDF
Т.Є. ХРИСТОВА 296-299
РОЗРОБКА АНІМАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Ю. С. ЧОРНА, В. І. ВОРОНОВА 300-302
ТРАВМАТИЗМ У СПОРТИВНІЙ БОРОТЬБІ: ЗАХОДИ І СПОСОБИ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ PDF
В. І. ШАНДРИГОСЬ, Р. В. ПЕРВАЧУК 303-305
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ПАРТНЕРОВ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ PDF
А.О. ШЕВЧЕНКО 306-308
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ЗІ СКОЛІОЗОМ PDF
М.В. КУПРЄЄНКО, О.В. НЕПША 472-476
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОЇ ЕЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ PDF
С.Б. ЛАТЕНКО 477-480

Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорту

ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВУЗІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДАНИХ В ЗАДАЧАХ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ PDF
В.С. АШАНІН 309-312
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ З КУРСУ БІОМЕХАНІКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
О.В. БАСЕНКО, Я.В. АЛЕКСЄНКО 313-317
ВАЖЛИВІСТЬ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ БІОМЕХАНІКА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
Ю.І. ПЕТРЕНКО, В.С. АШАНІН 318-321
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВИШАХ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ PDF
С.С. ПЯТИСОЦЬКА 322-325
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ PDF
Л.В. ФІЛЕНКО, І.Ю. ФІЛЕНКО 326-330

Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні, філософські та історичні аспекти фізичної культури і спорту

ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ НЕОЛІМПІЙСЬКИМИ ВИДАМИ СПОРТУ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
А.С. БОНДАР, Р.Х. БАЙРАМОВ 331-334
ИСТОРИЯ УЧАСТИЯ УКРАИНЫ В ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ЗЕРКАЛЕ ФИЛАТЕЛИИ PDF
К. А. БУГАЕВСКИЙ 335-338
ДИНАМІКА САМОПОЧУТТЯ, АКТИВНОСТІ ТА НАСТРОЮ СТУДЕНТІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PDF
О. Є. ГАНТ, І. Г. БІЛЕНЬКА 339-341
ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ PDF
О. В. ГЕРІЙ, Я. С. ЩЕРБАШИН 346-349
ПРИНЦИПИ FAIR PLAY В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ PDF
Р.Р. ГЕРІЙ, Я. С. ЩЕРБАШИН 350-353
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF
Е.В. ГУСИНЕЦ, И. В. ЕНЧЕНКО 354-357
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМИ ЗИМОВИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР PDF
І. М. ДЗЮБУК, Я. С. ЩЕРБАШИН 358-361
ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ ПРОГРАМ PDF
В.В. ЄМЕЦЬ, Т.В. ПЕТРОВСЬКА 365-368
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА PDF
В. П. КОТИК, Е.М. ПАВЛИК 374-377
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ PDF
Т.А. КРОПИВНИЦЬКА 378-382
ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАСТИЧНИХ ТОВАРИСТВ «СОКІЛ» У ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ УСС, УГА, УПА PDF
О.О. ЛЯХ-ПОРОДЬКО 383-386
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЦЕПТИВНО-ГНОСТИЧНОЇ СФЕРИ БОКСЕРІВ PDF
Я.К. МАЛИК 387-391
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ PDF
Т.Н. МАЛЬЦЕВА, В. А. ЛЮБИЕВА 392-395
РОЛЬ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ АДАПТИВНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ PDF
В. Л. МАРИНИЧ, О. КНИШ 396-400
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ АРБИТРОВ В БАСКЕТБОЛЕ PDF
М.А. МОСЬПАН, В.И. КОВАЛЬЧУК 401-404
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ ХАРТІЇ PDF
М. В. НАУМЕНКО, О.О. ЛЯХ-ПОРОДЬКО 405-408
ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ АКВАТЛОНУ ЯК НЕОЛІМПІЙСЬКОГО ВИДУ СПОРТУ PDF
М.В. НАУМЕНКО, І.О. КОГУТ 409-412
УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПРО ВАЖЛИВІСТЬ СПІВПРАЦІ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ВИХОВАННІ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
О.М. ОРЛЕНКО, С.І. ТКАЧОВ 413-416
ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОЇ БОРОТЬБИ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ PDF
Р. В. ПЕРВАЧУК, В. І. ШАНДРИГОСЬ 417-419
УРАХУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТАЙБОКСЕРІВ В СИСТЕМІ ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О.І. ПЕРШИН 420-424
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ PDF
В.Н. ПРИСТИНСКИЙ, Т.Н. ПРИСТИНСКАЯ, В.В. ПАНЧЕНКО 425-429
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ МОЛОДІ ТА СПОРТУ PDF
Г.М. ПУТЯТІНА 430-435
СПОРТ ЯК ЧАСТИНА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
О.М. САЛТАН, Н.М. САЛТАН 436-439
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: СИНТЕЗУЮЧІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
С.В. СВИСТУНОВ, С.О. СВІТЛИЧНА 440-443
ОБОСНОВАНИЕ ДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СПОРТА НА «МУЖСКИЕ» И «ЖЕНСКИЕ» PDF
Е.А. ТАРАСЕВИЧ, О.И. КАМАЕВ 444-448
ДО ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Г. А. ШАНДРИГОСЬ, В. І. ШАНДРИГОСЬ 449-452