Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Анализ основных информационно-методологических особенностей разработки и внедрения компьютерных тестирующих программ Анотація   PDF
Н. С. Нестеренко
 
2017: XVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Анализ прохождения ациклических участков дистанции 100 м вольным стилем пловцами высокой квалификации Анотація   PDF
Е. В. Политько
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Анализ результатов внедрения компьютерной тестирующей программы «Техника и тактика футбола» у студентов факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем Анотація   PDF
Ю. Н. Дудник, В. А. Чернышев
 
2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція Анализ физического развития и функционального состояния спортсменок синхронного плавания Анотація   PDF
О.А. РОВНАЯ, Е.А. ГОЛОДЬКО
 
2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція АЭРОБИКА – ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Анотація   PDF
А.В. АНТИПИНА, О.П. НАГОВИЦЫНА
 
2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОСОЗНАННЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ Анотація   PDF
Ю.В. СЕДЛЯР
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" ВІДНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО- СУДИННОЇ СИСТЕМИ СПОРТСМЕНІВ-КАРАТИСТІВ ЗАСОБАМИ КАТА В ПРОЦЕСІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Б. М. Кіндзер, В. О. Бережанський
 
2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція ВАЖЛИВІСТЬ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ БІОМЕХАНІКА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Анотація   PDF
Ю.І. ПЕТРЕНКО, В.С. АШАНІН
 
2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція ВАРІАТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 5 - 6 РОКІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІТНЕСОМ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ Анотація   PDF
М. В. НЕЧИТАЙЛО, Г. П. АРТЕМ’ЄВА
 
2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПОКАЗНИКАМИ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ І ФІЗИЧНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ СПОРТСМЕНІВ-ЛЕГКОАТЛЕТІВ Анотація   PDF
І.І. ЗЕМЦОВА, Л.Г. СТАНКЕВИЧ
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ВЕЛОСИПЕДИСТІВ КАТЕГОРІЇ MASTERS Анотація   PDF
В. В. Горіна
 
2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція ВИВЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ТА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТОК МЕДИЧНОГО ВУЗУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Анотація   PDF
В.А. ЧЕРНИШ
 
2017: XVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Вивчення фізичної працездатності у студенток медичного вузу з різним ступенем гіпермобільності суглобів Анотація   PDF
В. Б. Бакурідзе-Маніна
 
2017: XVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Визначення кількісних характеристик критеріїв оцінки якості стандартів фізичної підготовки військовослужбовців Анотація   PDF
С. В. Палевич, А. І. Маракушин
 
2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПАРАМЕТРІВ УВАГИ СТУДЕНТОК – БАСКЕТБОЛІСТОК Анотація   PDF
Н.І. ЧУЧА
 
2017: XVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Визначення рівня тактичної підготовленості кваліфікованих бігунів на витривалість Анотація   PDF
Т. П. Рибальченко, Я. Б. Крайник
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Визначення темпів біологічного розвитку школярів 5–7 класів за допомогою індексу К. Хірата ЗАдля реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання Анотація   PDF
Я. В. Жерновнікова, С. С. Пятисоцька
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Визначення термінальних цінностей школярів середніх класів Анотація   PDF
І. В. Лисак
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА БАСКЕТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ Анотація   PDF
М. В. Коваль, Н. О. Пащенко
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Ю. І. Петренко, В. С. Ашанін, О. В. Басенко
 
2017: XVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Використання загально-підготовчих та спеціально-підготовчих вправ у передзмагальній підготовці альпіністів Анотація   PDF
А. С. Кийко, В. В. Мулик
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Використання здоров'язбережувальних технологій на сучасному етапі Анотація   PDF
Є. Л. Михалюк, С. М. Малахова
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Н. О. Світлична
 
2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОЇ ЕЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ Анотація   PDF
С.Б. ЛАТЕНКО
 
2015: XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я" Використання проективних методик У роботі спортивного психолога Анотація   PDF
Е. Е. Гант, В. А. Штих
 
26 - 50 з 329 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>