Редакційний штат

Редактор

Людмила Валентинівна Баскакова, Харківский національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine