Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015-2017 рр

Н. В. Дерезюк

Анотація


Мета. Отримання детальної інформації про сучасний видовий склад і кількісні характеристики фітопланктону на акваторії лиману в період з березня 2015 р. по березень 2017 р., тобто в період впливу трансферу водних мас з Одеської затоки. Метод. Згущення зібраних зразків здійснювали седиментаційним методом. Зразки води, відібрані в умовах цвітіння мікроводоростей, згущенню не підлягали. Результати. У 2015-2017 рр. на всій акваторії лиману склад фітопланктону був монодомінантним: розвивалася зелена водорість Dunaliella salina (Dunal) Teodor. у двох різних життєвих формах. У деяких зразках води були зафіксовані бентопланктонні діатомові водорості, зелені та ціанобактерії. За період досліджень лиману в 36 зразках води було зареєстровано цвітіння D.salina, а також спостерігали поодинокі випадки цвітіння діатомових та зелених водоростей. За період 2015-2017 рр. загальне число видів фітопланктону на північній і центральній частинах лиману сягало 23, та 69 видів реєстрували в південній частині. Висновки. Було встановлено, що фітопланктон Куяльницького лиману має добру здатність швидко адаптуватися до зменшень солоності внаслідок поповнення лиману водою з Одеської затоки, що є головним чинником частих цвітінь води у 2015-2017 рр.


Ключові слова


Куяльницький лиман; фітопланктон; гіпергалинні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Медінець В. І., Ковальова Н. В., Дерезюк Н. В, Снігірьов С. М., Черкез Є.А., Медінець С.В., Газєтов Є. І. Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки. Зб. тез доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017», присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (Харків, 19-22 квітня 2017 року). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 141-142.

Эннан А. А., Шихалеев И. И., Шихалеева Г. Н., Адобовский В. В., Кирюшкина А. Н. Причины и пос-ледствия деградации Куяльницкого лимана (северо-западное Причерноморье, Украина) . Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія. 2014. 19, вип. 3. С. 60-69.

Герасимюк В.П., Шихалеева Г.Н., Эннан А.А. Современное видовое разнообразие альгофлоры Куя-льницкого лимана и сопредельных водоемов . Альгология. 2011. №2. С.226-240.

Царенко П.М., Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Баринова С.С., Герасимюк В.П., Рыжко В.Е. Cyanoprokaryota в экосистеме Куяльницкого лимана (Украина). Аlgologia, 2016. URL: doi.org/10.15407/alg26.04.418

Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін.; під. ред. В.Д. Романенка. НАН України. Ін-т гідробіології. К.: ЛОГОС, 2006. 408 с.

Algaebase: Listing the World's Algae. URL: http://www.algaebase.org/index.lasso

Программа для первичной математической обработки гидробиологических проб “TRITON”. Свид. Гос. регистр. ПА № 3322, 15.08.2000 г.

Масюк Н. П. Флора водоростей України. Том 11. Зелені водорості. Вип.1. Фітомонади (Phytomonadina). Загальна характеристика. Част. 1. К., 2010. 314 с.

Oren А. A hundred years of Dunaliella research: 1905-2005, Saline Syst., 2005, vol. 1, pp. 1-14. doi:10.1186/1746-1448-1-2
Copyright (c) 2019 Н. В. Дерезюк