Забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я специфічними забруднюючими речовинами

А. В. Чугай, Х. С. Патраман

Анотація


Мета. Аналіз рівня забруднення повітряного басейну міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я окремими специфічними домішками. Методи. Статистичний та порівняльний аналіз. Результати.  Проаналізовано рівень забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, формальдегід, фенол та фтористий водень. Виконано оцінку рівня забрудненості на основі розрахунку індексу забруднення атмосфери та показника гранично допустимого забруднення. Застосовано кореляційний аналіз для оцінки впливу вмісту оксиду вуглецю на вміст формальдегіду У більшості випадків зв'язок між вмістом оксиду вуглецю та формальдегіду в атмосферному повітрі  м. Одеса характеризується як «середній» (rxy = 0,4 – 0,6 – зв'язок середній, rxy = 0,6 – 0,8 – зв'язок тісний і високий). Слід також відзначити, що відзначаються від’ємні значення rxy, що вказує на зворотній зв'язок і, відповідно, на наявність додаткових джерел надходження формальдегіду. Висновки. Найбільший рівень забруднення атмосферного повітря відзначається в усіх містах за вмістом формальдегіду, найбільший рівень забруднення за усіма домішками відзначається у м. Одеса.


Ключові слова


прибережна зона; рівень забруднення; специфічна забруднююча речовина; індекс забруднення атмосфери

Повний текст:

PDF

Посилання


Електронний ресурс: URL: http://geoknigi.com/book_view.php?id=1083 (дата звернення: 10.11.2015).

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 р. Київ, 2013. 416 с.

Патраман Х.С., Чугай А.В. Забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я формальдегідом. Галузеві проблеми екологічної безпеки. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Харків: ХНАДУ, 2015. С. 68 – 69.

Патраман Х.С., Чугай А.В. Забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я окремими специфічними домішками . Тези науково-практичної конференції Всеукраїнського студентського конкурсу з галузі «Екологія та екологічна безпека». Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. С. 27.

Чугай А.В., Патраман Х.С. Аналіз забруднення повітряного басейну міста Херсон специфічними домішками . Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні. Матеріали ХІ міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2016. С. 226 – 228.

Чугай А.В., Боровська Г.О., Патраман Х.С. Забруднення атмосферного повітря окремих міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я фтористим воднем. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. 2016. № 1 (19). С. 16 – 22.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2014 році. Одеса, 2015. 250 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2015 році. Одеса, 2016. 180 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Одеській області у 2013 р. Одеса, 2014. 257 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2014 році. Миколаїв, 2015. 215 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2015 році. Миколаїв, 2016. 228 с.

Екологічний паспорт Миколаївської області за 2015 рік. Миколаїв, 2016. 134 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Херсонській області у 2014 році. Херсон, 2015. 291 с.

Екологічний паспорт Херсонської області за 2015 рік. Херсон, 2016. 166 с.

Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. 116 с.

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) / Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 9 липня 1997 р. № 201.

Чугай А.В., Колісник А.В., Демяненко ОВ., Романенко С.Е. Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. «Екологія». 2015. Вип. 13. С. 91 – 97.

Чугай А.В., Патраман Х.С. Дослідження впливу вмісту оксиду вуглецю на вміст формальдегіду в атмосферному повітрі. Збірник тез доповідей ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки». Кременчук: КНУ ім. М. Остроградського. С. 120.
Copyright (c) 2019 А. В. Чугай, Х. С. Патраман