Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні

Г. П. Катеруша, Т. А. Сафранов, О. В. Катеруша

Анотація


Мета. Оцінка біокліматичних умов холодної пори року на основі показників жорсткості погоди та аналіз їх динаміки на території України. Методи. Оцінка можливих значень деяких індексів холодового стресу та їх змін у різних регіонах країни ґрунтується на двох сюжетних лініях А1В і А2. Результати. Розглянуто можливі наслідки змін клімату для здоров’я людей у зимову пору року на території України. На основі показника Бодмана та вітро-холодового індексу Сайпла-Пассела надано прогностичні показники дискомфортності клімату за три періоди: 1986-2005 рр., 2011-2030  рр. і 2031-2050 рр.. За обома сценаріями середні за досліджувані періоди значення показника Бодмана на переважній частині території України знаходяться у межах 2-3 бали, а це свідчить про те, що в окремі зимові місяці і в середньому за зиму будуть домінувати умови помірно суворі; проте, у західних і південних регіонах – мало суворі. Згідно обох сюжетних ліній у грудні-січні протягом першого і другого періодів у деяких регіонах країни можливий навіть високий ризик переохолодження і обмороження відкритих ділянок шкіри за 5-10 хвилин. Найсуворіші умови очікуються у січні-лютому в Сумах (А1В) і Луганську (А2), найменш суворі – у Кропивницькому (А1В) і Тернополі (А2). Проведено аналіз тенденції зміни умов переохолодження і обмороження у зимовий сезон у різних районах країни. Висновки. У всі зимові місяці переважає тенденція на зниження індексу Бодмана по всій території країни. Більш жорсткими у першому і третьому періодах є погодні умови лютого, у другому – січня-лютого (сценарій А1В), за іншим сценарієм за весь досліджуваний час – січня. У грудні всіх часових проміжків, які розглядались, погодні зимові умови найкомфортніші за обома сценаріями. Але найчастіше у зимові місяці переважає повторюваність значень вітро-холодового індексу Сайпла-Пассела в межах 0 ÷ -9 ºC, тобто буде спостерігатись невеликий ризик обмороження, деякий дискомфорт.Отже, взимку очікувані сполучення низької температури повітря і вітру в окремі дні в майбутньому можуть призвести до обморожень різного ступеня, впливатимуть на поширення інфекційних епідемій та «холодових» захворювань.

Ключові слова


зміни клімату; сюжетні лінії; біокліматичні показники; жорсткість погоди;

Повний текст:

PDF

Посилання


Цифры и факты. Принятие мер по защите здоровья населения Европы от изменений климата. ВОЗ. Ко-пенгаген, 4 апреля 2008 г. URL: http://www.fs_4_Apr_08r.pdf (дата звернення 6.10.2018).

Косовець ,О.О., Пахалюк, О.Є. Кліматичні екстремуми в умовах зміни клімату. Фізична географія та геоморфологія. 2009. Вип. 57. С. 81-89.

Косовець, О.О., Пахалюк, О.Є. Огляд температурного режиму та опадів у 2011 році: Північна півкуля, Європа та Україна. Центральна геофізична обсерваторія. URL: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=klimat_2011&f=ukraine/data-u-klimat (дата звернення 12.11.2018).

Бокша, В.Г., Богуцкий, Б.В. Медицинская климатология и климатотерапия: монография. Киев: «Здо-ров’я», 1980. 260 с.

Исаев ,А.А. Экологическая климатология: монография. Москва: «Научный мир», 2001. 458 с.

Врублевська, О.О., Катеруша, Г.П. Прикладна кліматологія: конспект лекцій. Дніпропетровськ: «Еко-номіка», 2005. 131 с.

Беляева, В.А. Влияние метеофакторов на частоту повышения артериального давления. Анализ риска здоров’ю. 2016. №4. С. 17–22. URL: http://oaji.net/articles/2017/3795-1484138706.pdf (дата звернення 30.09.2018).

Малицька, Л. В. Дискомфорт погодних умов зимового періоду в Україні. Український. гідрометеороло-гічний журнал. 2017. № 20. С. 26-36.

IPCC, 2007: Summary for Poicymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

URL: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm-ru.pdf (дата звернення: 6.10.2108).

Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: монографія / С.М. Степаненко та ін.; за ред. С.М. Степаненко, А.М. Польового. Одеса: ТЕС, 2015. 518 с.

Шипко, Ю.В., Шувакин, Е.В. Специализированный климатический показатель оценки безопасности ра-бот на открытом воздухе в жёстких холодных условиях. Гелиогеофизические исследования. 2014. Вып. 9. C. 161-165.

Groen, G. Wind chill equivalent temperature (WCET). Climatology and scenarios for Schiphol Airport. KNMI, 2009. URL: http://www.knmi.nl/samenw/kbs/ doc/WCET-Schiphol.pdf (дата звернення 11.10.2018).
Copyright (c) 2019 Г. П. Катеруша, Т. А. Сафранов, О. В. Катеруша