Оцінка екологічних ризиків від забруднення повітря міст Китаю (англ.)

Н. В. Максименко, П. Р. Пономаренко

Анотація


Проблема забруднення атмосферного повітря міст Китаю відома далеко за його межами. Вона, навіть, поставила під загрозу проведення ХХІХ Олімпійських ігор у 2008 році. Мета роботи: на основі оцінки забруднення атмосферного повітря міст Пекін, Ченду і Санья (КНР) визначити екологічні ризики для населення. Робота виконувалась на основі даних китайської он-лайн платформи «PM2.5 lishishuju» щодо стану забруднення атмосферного повітря міст Китаю. Проведено порівняльну оцінку вмісту забруднюючих речовин у повітрі та розраховано екологічний ризик для населення цих міст. Розрахунок екологічного ризику зроблено у відповідності до методики, яка використовується для оцінки ризику для здоров’я населення, що зазнає впливу хімічних речовин, забруднюючих довкілля при інгаляційному надходженні речовин до організму людини. Обраховано ризик шляхом порівняння фактичного рівня експозиції з безпечним рівнем впливу та визначення коефіцієнту небезпеки впливу речовини. За результатами розрахунків здійснено ранжування речовини, що забруднюють повітря за величиною коефіцієнту небезпеки для визначення найбільш пріоритетних забруднювачів. Результати дослідження показали, що рівень загального ризику для м. Пекін складає 11,6; для м. Ченду – 26,4; для м. Санья – 4,5. В усіх досліджуваних містах загальний рівень неканцерогенного ризику перевищує граничну прийнятну величину – 1. Найбільший внесок у сумарний неканцерогенний ризик вносять такі елементи: у м. Пекін − завислі речовини (PM 2,5) – 40%, у м. Ченду − завислі речовини (PM 2,5) –  73%, у м. Санья - озон (O3) – 52%. Зазначені речовини обумовлюють імовірність розвитку негативних ефектів у різних органах і системах організму людини. Тому необхідно розглядати окрім загального рівня ризику, ще й вплив на критичні органи  і  системи. Результати дослідження показали, що найбільш уразливими в умовах забруднення атмосферного повітря досліджуваних міст є органи дихання. Найнебезпечніше перевищення спостерігається в м. Ченду  – 26,11. Негативний вплив на серцево-судинну систему відбувається в двох містах: Ченду – 2,35 та Пекіні – 2,30; на розвиток людини діапазон значення ризику розвитку неканцерогенних ефектів складає від 2,30 до 2,35 у м. Пекін та м. Ченду, в м.Санья значення ризику не перевищують допустимий рівень.


Ключові слова


атмосферне повітря; забруднення; он-лайн моніторинг; завислі речовини; озон; екологічний ризик; Пекін; Ченду; Санья; Китай;

Повний текст:

PDF

Посилання


Office of Research and Development National Center for Environmental Assessment. Integrated science assessment for oxides of nitrogen (2016), North Carolina United States. [in English].

Paul N. Cheremisinoff, Richard Alan Young (1977). Air Pollution Control and Design Handbook, 672-673 [in English].

Boulter, P G, Borken-Kleefeld, J and Ntziachristos, L (2013). Urban Air Quality in Europe. Handbook of Environmental Chemistry, 31-54 [in English]

Zhao B. (2013) NOx emissions in China: historical trends and future perspectives. Atmospheric Chemistry and Physics, 69- 97 [in English].

Online map of Nitrogen Dioxyde (NO2) in our atmosphere. (2018). Available at: http://aqicn.org/faq/2017-01-10/nitrogen-dioxyde-no2-in-our-atmosphere/ [in English]

World-wide Air Quality Monitoring Data Coverage (2018). doi: http://aqicn.org/sources/ [in English].

United Framework. (2018). Available at: http://aqicn.org/data-platform/register/ [in English]

Air quality monitoring device & sensors research. (2018). Available at: https://aqicn.org/sensor [in English].

Mikroskopicheskaya ugroza: chasticy PM10 i PM2,5 [Microscopic threat: PM10 and PM2.5 particles.] (2107). Available at: https://www.msulab.ru/knowledge/air/microscopic-threat-particles-pm10-and-pm2%265/ [in Russian].

Rukovodstvo po ocenke riska dlya zdorov'ya naseleniya pri vozdejstvii himicheskih veshchestv, zagrya-znyayushchih okruzhayushchuyu sredu [Guidelines for assessing the risk to public health when exposed to chemicals that pollute the environment ]. (2004). Federal'nyj centr Gossanehpidnadzora Minzdrava Ros-sii,143 [in Russian].

Air Pollution in Asia: Real-time Air Quality Index Visual Map (2017). Available at: http://aqicn.org/map/

Klіmat m. Pekіna. (2017). Available at: http://bj.weather.com.cn [in Ukrainian].

Klіmat m. Chendu (2017). Available at: http://www.weatherbase.com/weather/ weather.php3?s=49265&refer=&cityname=Chengdu-China [in Ukrainian].

Zagryaznenie vozduha v Pekine v rezhime real'nogo vremeni. Indeks kachestva vozduha (AKI). [Air pollu-tion in Beijing in real time. Air quality index (AQI) ]. (2017). Available at: http://aqicn.org/city/beijing/ru/ [in Russian].

Zagryaznenie vozduha v Chendu v rezhime real'nogo vremeni. Indeks kachestva vozduha (AKI).[ Chengdu Air Pollution Real-Time Air Quality Index (AQI)].(2017). Available at: http://aqicn.org/city/chengdu/ru/ [in Russian].

Klіmat m. San'ya (KNR). (2017). doi: http://www.hnszw.org.cn/data/news/2015/02/76945/ [in Ukrainian].

Zagryaznenie vozduha v San'ya v rezhime real'nogo vremeni. Indeks kachestva vozduha (AKI). (2017). Available at: http://aqicn.org/city/sanya/ru/ [in Russian].

Kіots'kij protokol. [Kyoto Protocol ].(1998). Available at: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf [in Ukrainian].

Maksimenko N. V. (2012) Environmental management activity textbook for students of higher education establishments, Kharkiv, Ukraine, 336 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019 Н. В. Максименко, П. Р. Пономаренко