Удосконалення контролю відбору проб рідких, газоподібних та сипучих речовин при дослідженні техногенного впливу на довкілля

Є. Д. Слепужніков, О. В. Тарахно, Р. В. Пономаренко, Ю. В. Буц

Анотація


 

Робота передбачає надання  рекомендацій щодо процедури відбору проб по виявленню небезпечних речовин для підрозділів ДСНС України та вдосконалення ділянки первинної спеціальної обробки. Важливою операцією при проведенні як якісного, так і кількісного аналізу є відбір проби речовини для аналізу. Метою операції є отримання додаткової інформації про надзвичайну ситуацію. Відбір проб здійснюється для отримання інформації про небезпеку речовини, передусім це вивчення зразків у лабораторії. Крім того, кожен зразок відображає реальну оперативну обстановку, так як він дає уяву щодо забруднення та кількості небезпечних речовин. Питання відбору проб під час надзвичайної ситуації для виявлення небезпечних речовин розглянуто не досить ретельно. Тому нами запропоновано удосконалену процедуру з відбору проб та схему первинної деконтамінації. Аварія на хімічно небезпечному об’єкті створює значну небезпеку як для виробничого персоналу, так і для населення. Величина цієї небезпеки тим більша, чим вище ступінь токсичності сильно діючих отруйних речовин. Під час надзвичайної ситуації на хімічно небезпечному об’єкті виконують оцінку хімічної обстановки. На даний час існує схема організації проведення повної спеціальної обробки. Але, дана схема містить недоліки, що впливають на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на хімічно небезпечному об’єкті. Одним з таких недоліків є тривалий час розгортання району повної спеціальної обробки, що не забезпечує своєчасного зменшення та усунення рівня забруднення і його впливу на потерпілих та мінімізацію наслідків події радіаційного, хімічного та біологічного характеру. Нами була запропонована удосконалена схема організації ділянки первинної деконтамінації, яка дозволяє максимально зменшити рівень забруднення потерпілих. Надані рекомендації та удосконалено схему та процес спеціальної обробки, що дозволяє максимально швидко зменшити рівень забруднення потерпілих, а також зменшити рівень забруднення на межі «теплої» та «холодної» зони та запобігти розповсюдженню забруднення за межі небезпечної зони. Запропонована процедура відбору проб дає можливість провести якісний відбір проб в стислі строки, що дозволяє виявити наявність небезпечної речовини під час виникнення надзвичайної ситуації. Удосконалення схеми первинної спеціальної обробки дозволяє зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Ключові слова


відбір проб; надзвичайна ситуація; деконтамінація; речовина; обладнання;

Повний текст:

PDF

Посилання


Шоботов В.М. Цивільна оборона: навчальний посібник. Київ, 2006. 51 с.

Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Підручник/ За ред. полковника В.С. Франчука. – 2-ге вид., доп. Львів, Афіша, 2001. 182 с.

Bachmann U., Biederbick W., Derakshani N., Drobig M., Eisheh Jens-Tarek, Koenig M., Maier R., Mentfewitz J., Niederwöhrmeier B., Prast H., Sebastian D., Uelpenich G., Vidmayer M., Wilbert S., Wolf M. Recommendationson Samplingfor Hazard Controlin Civil Protection; Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance– Germany, 2010. Р. 11-19.

International Organization for Standardization, 2009. International Standard ISO 950: Cereals – Sampling (as grain).

Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Guidelines on portion of commodities to which Codex maximum residue limits apply and which is analyzed (CAC/GL 41-2011).

Мазуркин П.М. Способ отбора проб воды с прибрежного водотока крупной реки. Современные наукоемкие технологии. 2013. № 8-1. С. 149-153.

Дорогова В.Б. Об отборе проб воздуха для анализа загрязняющих веществ. Экология человека. Вып. №3. 2010. С. 16-18.

Малинівська Л.І. Рекомендації щодо захисту людей в умовах техногенних та екологічних аварій. Наукові праці. Серія: Техногенна безпека. 2013. Т. 210. Вип. 198. С. 88-91

Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, Safety Guide No. RS-G-1.8, IAEA – Vienna, 2005. Р. 47-49.

Proposal for a Council Directive Laying Down Basic Safety Standards for Protection Against the Dangers Arising From Exposure to Ionizing Radiation (It was presented by the Commission (EC) under Article 31 EURATOM Treaty and adopted by the European Economic and Social Committee, Brussels, 29.9.2011)-COM(2012)242final (2012).

Biro L.L., Grama E.V. Combating and preventing illicit trafficking in Romania // Advances in destructive and non-destructive analyses for environmental monitoring and nuclear forensics. Proceedings of an International Conference Karlsruhe. 2002. P. 93-103.

Кірєєв О.О., Жернокльов К.В., Калугін В.Д, Тарасова Г.В., Сидоренко О.В. Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження: методичні вказівки. Х.: Нац. Ун-т цивільного захисту України. 2014. С. 81-85.

Про затвердження «Методики прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» Наказ №73/82/64/122 від 27.03.2001 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2001 р. за №326/5517).

Грек А.М., Сакун О.В., Григор’єв О.М., Марущенко В.В., Іксарпиця В.В. Аварії на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних об’єктах : довідник. Х. : ФВП НТУ «ХПІ», 2012. 114 с.

Дядченко В.В., Галак О.В., Марущенко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн. IV: Військово-технічна підготовка: навчальний посібник. Х. : ФВП НТУ «ХПІ», 2014. 17 с.

Чмут О.О., Баталов А.І., Мартинюк І.М. Засоби індивідуального та колективного захисту: методичний посібник. Х. : інститут танкових військ НТУ «ХПІ», 2005. 116 с.

Кушнеревич М.П., Марущенко В.В., Меньшов С.М. Теорія і техніка спеціальної обробки: навчальний посібник. Х. : ФВП НТУ «ХПІ», 2011. 278 с.

Артем’єв С.Р. Основи екологічного забезпечення військ: навчальний посібник. Х. : ФВП НТУ «ХПІ», 2004. 61 с.
Copyright (c) 2019 Є. Д. Слепужніков, О. В. Тарахно, Р. В. Пономаренко, Ю. В. Буц