Ноотехнології і нооекологія – засоби перетворення мрії про сталий розвиток у реалії ноосуспільства

К. В. Корсак

Анотація


Точний прогноз майбутнього і вибір реального шляху до сталого розвитку можливі тільки на основі нових понять: ноотехнології, нооекологія, ноосуспільство, ноорозвиток, форсайт та ін. На прикладі сонячної енергетики доведено, що новітні наукові досягнення достатні для вирішення енергетичних та інших проблем людства. Завданням середньої і вищої школи є підготовка науковців найвищої кваліфікації.Ключові слова


ноотехнології; нооекологія; ноосуспільство; сталий розвиток; ноорозвиток; сонячна енергетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Губанов С. Путь России в базисных координатах эпохи / С. Губанов // Экономист. – 2006. – № 7. -С. 3-22.

Корсак К. В. Нооекономіка (4-та хвиля) – шлях сталого розвитку людства у ХХІ столітті / К. В. Корсак // Економіст. – 2011. - №1. – С. 20-23

Корсак Ю. К. Філософія про сталий (екобезпечний) розвиток людства: погляди з ХХ і ХХІ століть / Ю.К. Корсак // Практична філософія. – 2011. - №4(42). – С. 32-37

Кушлин В. Переход к новой модели экономического развития / В. Кушлин // Экономист. – 2006. – №10. – С. 3-10.

Матицина Н. Розвиток економіки знань у контексті їх ознак / Н. Матицина // Економіст. – 2006. – № 4. – С. 12-15.

Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рэндерс И. Пределы роста. – М., МГУ, 1991; За пределами роста. – М.: Прогресс, Пангея, 1994; Пределы роста. 30 лет спустя. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2008.

Савицький О. Український «конструктор атомів і молекул» служитиме медицині / О. Савицький // День. – 2010. – №127, 21 липня. – С. 5.

Сафранов Т. А., Некос А. Н. Образовательный аспект использования термина «неоэкология» // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2011. - №3-4. – С. 7-12

Сонько С. П. Екологія – неоекологія – нооекологія – спадкоємні етапи формування предмету екологічних досліджень / С.П.Сонько // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2010. - №2(15). – С. 7-11

фон Вайцзекер Эрнст Ульрих. «Рио плюс 20» равняется нулю // Экология и жизнь. – 2012. - №8. – С. 27-29

Фрідман Т. Л. Світ плаский! Глобалізований світ у ХХІ столітті / Томас Л. Фрідман; [пер. с англ. М. Руденко]. – Л.: АНТА, 2008. – 676 + VIII с

Шляхи інноваційного розвитку України / Д.В.Табачник, В.Г.Кремень та ін. – К.: Людопринт, 2006. – 544 с.

E.Kats's interview to the editor of magazine «Ecology and a life» A.Samsonov (http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/8945/10.09.2012)
Copyright (c) 2019 К. В. Корсак