Ландшафтно-лімнологічна характеристика ключової ділянки «озеро Тухове» (Волинське Полісся)

Автор(и)

  • В. О. Мартинюк Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine

Ключові слова:

Волинське Полісся, озеро Тухове, ландшафт, природний аквальний комплекс, урочище (акваурочище), аквафація

Анотація

За результатами польових досліджень складено картосхему ландшафтної структури ключової ділянки «Озеро Тухове» (М 1:10000) та природно-аквального комплексу озера (М 1:2000) на рівні урочищ, складного акваурочища та аквафацій. Розраховано основні морфометричні та гідрологічні параметри озера, а також обґрунтовано характеристики територіального розчленування природно-аквального комплексу. Наведено деякі показники гідрохімічного стану озера у порівнянні з даними 50-х років ХХ ст. Проаналізовано окремі геохімічні характеристики донних відкладів водойми та ґрунтів, прилеглих геокомплексів оз. Тухове. Запропоновано оз. Тухове із прилеглими геокомплексами віднести до заповідного масиву «Сомино» Рівненського природного заповідника.

Біографія автора

В. О. Мартинюк, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Беручашвили Н. Л. Методы комплексных физико-географических исследований. Учебник / Н. Л. Беручашвили, В. К. Жучкова. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 320 с.

Гриб И. В. О периодичности характеристик в экологической классификации качества поверхностных вод // Гидробиологический журнал. – 1993. – Т. 29. – № 3. – С. 38–43.

Коненко Г. Д. Ставки Полісся України / Г. Д. Коненко, М. Л. Підгайко, Д. О. Радзимовський. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 140 с.

Маринич А. М. Геоморфология Южного Полесья / А. М. Маринич. – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1963. – 252 с.

Мартинюк В. О. Ландшафтно-лімнологіч-ний аналіз басейнової (озерної) геосистеми / В. О. Мартинюк // Наукові записки Тернопіл. держ. пед. ун-ту. Сер. Географія. – Тернопіль, 1999. – № 2. – С. 29–36.

Мартинюк В. О. Уточнена схема фізико-географічного районування Волинського Полісся в межах Рівненської області / В. О. Мартинюк // Географія та екологія : наука і освіта. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Географія та екологія : наука і освіта», 15–16 квітня 2010 р. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – С. 162–165.

Мартинюк В. О. Ландшафтна структура ключової ділянки «Озеро Тухове» (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. У 3-х тт. – К. : ВГЛ «Обрії», 2012. – Т. І. – С. 195–199.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О.П.Оксіюк [та ін.]. – К. : Символ-Т, 1998. – 28 с.

Толмачов И. Юго-Западный край. Т. 1. : Восточное Полесье / И. Толмачов. – Киев, 1897.

Тутковский П. А. Исчезнувшие пустыни северного полушария / П. А. Тутковский // Тр. Об-ва исследователей Волыни. – Житомир : Электр. типогр. наследников М. Дененмана, 1911. – Т. VІ. – С. 9–18.

Тутковский П. А. Побережье реки Львы: Географическое и геологическое описание / П. А. Тутковский // Тр. Об-ва исследователей Волыни. – Киев : Типогр. 2-й Артели, 1915. – Т. ХІІІ. – Вып. І. – С. 13–77.

Швець Г. І. Голубі перлини України / Г. І. Швець. – К. : Рад. школа, 1969. – 176 с.

Якушко О. Ф. Озероведение. География озер Белоруссии / О. Ф. Якушко. – Мн. : Выш. школа, 1981. – 223 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-13

Номер

Розділ

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля