Оцінка впливу промислових підприємств міста Одеса на стан повітряного басейну

А. В. Чугай, Ю. О. Котельнікова

Анотація


Проаналізовано інформацію щодо обсягів викидів забруднюючих речовин підприємствами м. Одеса. Оцінка впливу промислових підприємств на повітряний басейн міста здійснена за допомогою визначення категорії небезпеки підприємств залежно від маси, виду та складу забруднюючих речовин у викидах. Категорія небезпеки підприємства визначається виходячи із значення коефіцієнта небезпеки підприємства.  В значеннях коефіцієнта небезпеки відзначається певна тенденція зниження його рівня з роками. Визначено також основні підприємства-забруднювачі міста.


Ключові слова


забруднююча речовина; підприємство-забруднювач; обсяг викидів; коефіцієнт небезпеки підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Інтернет-ресурс http://www.odessa.ua/ua/acts/committee/2911/.

Чекмарева О. В. Комплексная оценка источников выбросов в атмосферный воздух: Методические указания к практическим занятиям. / О. В. Чекмарева, Е. В. Бондаренко– Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 34 с.

Кориневская В. Ю. Комплексная оценка качества природной составляющей урбанизованых территорий: дис… кандидата геогр. наук./ В. Ю. Кориневская – Одесса, 2009. –245 с.

Котельнікова Ю. О. Характеристика впливу підприємств м. Одеса на повітряний басейн / Ю. О.Котельнікова, А. В. Чугай // Эколого-правовые и экономические аспекты экологической безопасности регионов. Материалы VІІ Международной научно-практической конференции при участии молодых ученых. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 88 – 90.

Регіональна доповідь про стан навколиш-нього природного середовища в Одеській області у 2011 році. – Одеса, 2012. – 250 с.
Copyright (c) 2020 А. В. Чугай, Ю. О. Котельнікова