ГІС-інтерфейс розподіленого гідрологічного моделювання

C. В. Костріков

Анотація


Викладаються теоретичні засади та окремі аспекти практичної реалізації через авторське програмне забезпечення ГІС-моделювання розрахунку, аналізу і візуалізації пікових руслових витрат від весняних повеней, та коротко характеризуються особливості моделі щодо літніх дощових паводків. Обговорюються поняття «розподілена гідрологічна модель», «максимальна руслова витрата від сніготанення», «максимальна руслова витрата від зливи», «інтерфейс модуля розподіленого гідрологічного моделювання». Описуються процедури розподіленого моделювання гідрологічного режиму водозбору в середовищі ГІС, і детально характеризується відповідний графічний інтерфейс користувача спеціалізованого програмного забезпечення.Ключові слова


розподілена гідрологічна модель; водозбірний басейн; весняні повені; літні дощові паводки; ГІС-моделювання пікових руслових витрат; флювіальний рельєф; інтерфейс модуля розподіленого гідрологічного моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Костріков С. В. Моделювання гідролого-геоморфологічних характеристик водозбору / С. В. Костріков, Б. Н. Воробйов // Український географічний журнал. – 2002. – № 2. – С. 43-48.

Костріков С. В. Гідролого-геоморфологічний підхід до дослідження водозбірної організації флювіального рельєфу / С.В.Костріков // Український географічний журнал. – 2006. – № 3 – С. 46-54.

Костріков С. В. Флювіальні геоморфосистеми: дослідження й розробки Харківської геоморфологічної школи / І. Г. Черваньов, С.В.Костріков, Б. Н. Воробйов // Під ред. І. Г. Черваньова. – Харків: Вид-во ХНУ, 2006. – 322 с.

Костріков С. В. Дослідження самоорганізації флювіального рельєфу: на засадах синергетичної парадигми сучасного природознавства. Наукова монографія / С. В. Костріков, І.Г.Черваньов. – Х.: Вид-во, ХНУ, 2010. – 143 с.

Beven K. The Institute of Hydrology Distributed Model / K. Beven, A. Calver, E. M. Morris // IH report. – No. 98. Wallingford, England: Institute of Hydrology, 1987. – 71 p.

Виссмен У. Введение в гидрологию / У. Виссмен, Т. Харбаф, Д. Кнэпп: Пер. с англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 470 с.

Maidment D. R. Hydrologic and Hydraulic modeling support and GIS: ArcHydro case / D. R. Maidment. – Redlands Calif.: ESRI Press, 2009. – 127 p.

Костріков С. В. Морфологія рельєфу як керуюча ланка гідролого-геоморфологічного процесу на водозборі / С. В. Костріков, І.Г.Черваньов // Фізична географія та геоморфологія. Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 2009. – С. 67-74.

Beven K. The Institute of Hydrology Distributed Model / K. Beven, A. Calver, E. M. Morris // IH report. – No. 98. Wallingford, England: Institute of Hydrology, 1987. – 71 p.

Acreman M. C. Classification of drainage basins according to their physical characteristics: an application for flood frequency analysis in Scotland / M. C. Acreman, C. D. Sinelair // Journal of Hydrology. – 1986. – Vol. 84. – P. 365-380.

Костріков С. В. Автоматизований розрахунок за допомогою модуля-додатка ГІС руслових максимумів від талих вод / С.В.Костріков // Вісник ХНУ. – 2002. - № 563: Геологія – Географія – Екологія. – С. 205-211.

Костріков С. В. Реалізація розподіленої гідрологічної моделі руслових витрат від дощових паводків у річковому басейні / С.В.Костріков // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – 2003. – Вип. 4. – С. 77-81.

Маханов С. С. Математическое моделирование динамики воды в речной или мелиоративной сети / С. С. Маханов // Водные ресурсы, 1994, т.21, № 3. – С. 311-317.

Картвелишвили Н. А. Стохастическая гидрология / Н. А. Картвелишвили. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 164 с.

Картвелишвили Н. А. Теория вероятностных процессов в гидрологии и регулировании речного стока / Н. А. Картвелишвили. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 192 с.

Огиевский А.В. Гидрология суши (общая и инженерная). Учебн. для вузов. 4-е изд./ А.В. Огиевский.–М.:Сельхозгиз,1951.–657с.

Boni G. Flood probability analysis for ungauged watersheds by means of a simple distributed hydrologic model / G. Boni // Advances in Water Resources – 2009 – Vol. 33. – P. 2135-2145.

Виссмен У. Введение в гидрологию / У. Виссмен, Т. Харбаф, Д. Кнэпп: Пер. с англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 470 с.

Поляков Б. В. Гидрологический анализ и расчеты / Б. В. Поляков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1946. – 245 с.

Воскресенский К. П. Сток рек и временных водотоков на территории лесостепной и степной зоны Европейской части СССР / К. П. Воскресенский // Тр. ГГИ. – 1951. – Вып. 29 (83). – С. 11-46.

Kostrikov S. GIS-Module Ukrainian – Wa-tershed Modeling Software for Environmental Research Purposes / С. В. Костріков // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 10 (1) – Х.: Видавництво ХНУ, 2011. – С. 58-64.
Copyright (c) 2019 C. В. Костріков