Комп’ютерна технологія комплексної оптимізації розміщення виноградників на ускладненому рельєфі

М. В. Куценко

Анотація


Представлено структуру та функціональні можливості комп’ютерної технології комплексної оптимізації розміщення виноградників на ускладненому рельєфі, наведено приклад її використання.Ключові слова


виноградники; протиерозійні заходи; сума активних температур; оптимізація розміщення; ГІС-технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Давитая Ф. Ф. Климатические зоны винограда в СССР [Текст] / Ф. Ф. Давитая. – М.: Пищепромиздат, 1948. – 192 с.

Турманидзе Т. И. Климат и урожай винограда [Текст] / Т. И. Турманидзе. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 326 с.

Фурса Д. И. Погода, орошение и продуктивность винограда [Текст] / Д. И. Фурса. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 199 с.

Мищенко З.А. Учет микроклимата при размещении виноградников и садов [Текст]/З.А. Мищенко.–Кишинев: Штиинца,1986.–103с.

Ляшенко Г. В. Вклад микроклимата в изменения зональных границ размещения виноградных плантаций [Текст]/Г.В. Ляшенко. // Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: «Optimum», 2006. – Випуск 43. – С. 77-88.

Іванченко В. Й. Оцінка умов морозонебезпечності та теплозабезпеченості винограду із врахуванням мікроклімату на території Бахчисарайського району АР Крим [Текст] / В. Й. Іванченко, Г. В. Ляшенко. // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. НИВиВ «Магарач». Том XXXVIII. Ялта, 2008. – С. 30-32.

Власов В. В. Ампелокліматичне районування Північного Причорномор’я / Аграрний вісник Причорномор’я: Економічні науки. Вип. 60. – Одеса: СПД ФО «Балушко ІВ.». – 2011. [Електронний ресурс] www.nbuv.gov.ua.

Иванченко В. И. Оценка агроэкологических ресурсов Бахчисарайского района АР Крым применительно к культуре винограда [Текст] / В. И. Иванченко, Е. А. Рыбалко, Н. В. Баранова, Р. Г. Тимофеев // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. НИВиВ «Магарач». Том XLII. Ялта, 2012. – С. 24-28.

Paroissien Jean-Baptiste; Lagacherie Philippe; Le Bissonnais Yves. A regional-scale study of multi-decennial erosion of vineyard fields using vine-stock unearthing–burying measurements. /CATENA, Sep. 2010, Vol. 82 Issue 3.– P. 159-168.

Blavet D.; De Noni G.; Le Bissonnais Y.; Leonard M.; Maillo L.; Laurent J.Y.; Asseline J.; Leprun J.C.; Arshad M.A.; Roose E. Effect of land use and management on the early stages of soil water erosion in French Mediterranean vineyards. /Soil & Tillage Research, Dec. 2009, Vol. 106 Issue 1.– P/124-136.

Casalí J.; Giménez, R.; De Santisteban L.; Álvarez-Mozos J.; Mena J.; Del Valle de Lersundi J. Determination of long-term erosion rates in vineyards of Navarre (Spain) using botanical benchmarks. /CATENA. Jul. 2009.– Vol. 78 –Issue 1. – P. 12-19.

Курдюмов Н. И. Умный виноградник для себя [Текст] / Н. И. Курдюмов.– Ростов н/Д: «Владис», 2006. – 160 с.

Куценко М. В. Комп’ютерна технологія оцінки ерозійної небезпеки земель під вино-градниками [Текст] /М.В. Куценко // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – 2009. - № 1(12). – С. 32 – 41.

Куценко М. В. Автоматизована система підтримки агроекологічної оптимізації розміщення виноградників на ускладненому рельєфі (OPT_VIN) [Текст] / М. В. Куценко, П. В. Воскобойніков, П. Г. Назарок. // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2, Харків, 2012. – С. 143 – 149.

UA MPK (2013.05) АО1В 13/16 (2006.01). Патент № 79888 на корисну модель «Спосіб картографування ерозійної небезпеки схилових земель»/ М. В. Куценко.
Copyright (c) 2019 М. В. Куценко