Сучасні напрямки розвитку природничої географії

В. М. Петлін

Анотація


Показані основні напрямки перспективних досліджень сучасної природничої географії. Виокремлені такі ключові позиції як: функціональна структура, функціональна організація, мета, синергетика і самоорганізація географічних систем. Їх взаємопов’язаність і взаємозалежність створюють базис для розгортання якісно нових досліджень, які характеризуються чітким переорієнтуванням застосованих методик з описових на цілеспрямовані функціонально-організаційні.Ключові слова


природнича географія; якісно нові напрямки дослідження; якісно нові парадигмальні узагальнення

Повний текст:

PDF

Посилання


Буданов В. Методология синергетики в постнекласической науке: принципы и перспективы / В. Буданов. / Постнеклассика: философия, наука, культура. / СПб.: Издательский дом «Миръ», 2009. – С. 361-396.

Голубець М. А. Середовищезнавство (іевайронментологія) / М. А. Голубець. – Львів: Компанія «Манускріпт», 2010. – 176 с.

Дмитрук О. Ю. Ландшафтно-урбанізовані системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління / О. Ю. Дмитрук. –К.: ВГЛ Обрій, 2004. – 216 с.

Исаченко А. Г. Геоэкологический потенциал ландшафта / А. Г. Исаченко. – Изв. ВГО. – 1991. – Вип. 4. – С. 305-316.

Мельник Л. Г. Экономика развития: Монография / Л. Г. Мельник. – Сумы: ИТД «Университетская книга»,2006. –662 с.

Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник /За заг. ред. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. –654с.

Петлін В. М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень / В. М. Петлін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 400 с.

Петлін В. М. Cинергетичні залежності в організації природних територіальних систем / В. М. Петлін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.

Ратников В. С. Физико-теоретическое моделирование: основания, развитие, рациональность / В. С. Ратников. – К.,1995. –245с.

Руденко А. П. Самоорганизация и прогрессивная эволюция в природных процессах в аспекте концепции эволюционного катализа / А. П. Руденко. – // Росс. Хим. журн. – 1995. – Т. 39. – N2.– С. 55–71.

Сороко Э. М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции систем: Введение в общую теорию гармонии систем. Изд. 2-е / Э. М. Сороко. – М.: КомКнига, 2006. – 264 с.

Сочава В. Б. Определение некоторых понятий и терминов физической географии / В. Б. Сочава. – // Докл Ин-та географии Сибири и Дальнего Востока, 1963, № 3. – С. 50-59.

Флейшман Б. С. Основы системологии / Б. С. Флейшман. – М.: Радио и связь, 1982. – 368 с.

Янковский С. Концепции общей теории информации С. Янковский. – М.: Наука, 1997. – 263 с.
Copyright (c) 2019 В. М. Петлін