Аналіз просторового розподілу забруднення атмосферного басейну м. Одеса (із застосуванням ГІС)

А. І. Волков, О. В. Попик

Анотація


Виконана оцінка якості атмосферного басейну міста Одеси на підставі комплексного індексу забруднення атмосфери (ІЗА). Побудовано карти розподілу забруднення атмосферного басейну міста з використанням інтерполяції безперервних поверхонь TIN (Triangulated Irregular Network).


Ключові слова


забруднення атмосферного басейну, індекс забруднення атмосфери, геоінформаційні технології

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Экологические проблемы Одессы и области [Электронный ресурс] // Екологічні проблеми Одеси і області. – Режим доступа:http://atv.odessa.ua/programs/15/ekologicheskie_problemi_odessi_i_oblasti_ 9417.html

А. В. Чугай, К. Д. Гусєва, Д. В. Кукуй Забрудненість атмосферного повітря м. Одеса / Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2012. - № 1-2. – С. 20-27

Баришнікова О.Є. Статистичне вивчення забруднення атмосферного повітря України антропогенними джерелами // Український соціум. Науковий журнал. – 2009. - №1 (28). – С. 87-97.

Метешкін К. О. Задача геомоделювання забруднень урбанізованих територій /К.О. Метешкін, О.С. Кутицька // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського. Серія: Географія. – 2010. – Т.23 (62). - №2 – С.183-189.

Гловне управління статистикм в Одеській області, 2003 – 2013рр.: Офіційний сайт [Електронний ресурс] // Головне управління статистики в Одеській області, 2003 – 2013рр. – Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Статистичний бюлетень. Економічне і соціальне становище Одеської області за 2004 рік. – Одеса, 2005. – 200 с.

Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 288 с.

Руководство по контролю загрязнения атмосферы/РД52.04.186-89/. – М.: Госкомгидромет, 1991. –693 с.

Cвітличний О. О. Основи Геоінформатики: Навчальний посібник/ О. О.Cвітличний, С. В. Плотницький. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 295, [1] с.
Copyright (c) 2019 А. І. Волков, О. В. Попик