Фітомоніторинг викидів автотранспорту в умовах міського середовища

І. А. Чемерис, Н. В. Загоруйко, С. М. Конякін

Анотація


Проаналізовано фітоіндикаційні можливості кульбаби лікарської, а саме, такі фізіологічні показники як вміст аскорбінової кислоти та концентрація хлорофілу. Зроблено висновки про інформативність цих показників та можливості їх використання у фітомоніторингу середовища урбоекосистеми.


Ключові слова


міське середовище; аскорбінова кислота; хлорофіл; фітомоніторинг; автотранспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Дідух Я. П., Плюта П. Г. Фітоіндикація екологічних факторів / АН України; Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного /Під ред. К.М.Ситника . — К.: Наук. думка, 1994. — 280с.

Ольхович О. П., Мусієнко М. М. Фітоіндикація та фітомоніторинг: Метод. рек. /Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 64с.

Глухов О. З., Сафонов А. І., Хижняк Н. А.. Фітоіндикація металопресингу в антропогенно трансформованому середовищі / Донецький ботанічний сад НАН України. — Донецьк: Норд-Пресс, 2006. — 358с.

Гриб Й. В., Чемерис І. А. Екологічна оцінка стану навколишнього середовища методами фітоіндикації //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – В. 1 (29). – Рівне: НУВГП, 2005. – С. 3 – 11.

Гутаревич Ю. Ф. Запобігання забрудненню повітря двигунами. – К.: Урожай, 1982. – 64с.

Морозова Т. В. Різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану слабко урбанізованих селітебних територій Чернівецької області: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.16 /Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – 22 с.

Стефурак В. П. Использование биологической активности почв для определения загрязнения их выбросами предприятий химической промышленности: Методические рекомендации. – Ивано-Франковск, 1990. – 23 с.

Биоиндикация загрязнений наземных экосистем: Пер. с нем. /Под ред. Р. Шуберта. – М.: Мир, 1988. – 350 с.

Влияние загрязнения воздуха на растительность: Пер. с нем./Бёртиц С., Эндерляйн Х., Энгманн Ф. и др;Под ред.Десслера Х.-Г. – М.: Лесная промышленность, 1981. – 184 с.

Илькун Г. М. Загрязнители атмосферы и растения. – К.: Наукова думка, 1978. – 246 с.

Кулагин Ю. З. Древесные насаждения и промышленная среда. – М.: Наука, 1974. – 215 с.

Мэннинг Уильям Дж., Федер Уильям А. Биомониторинг загрязнения атмосферы с помощью растений: Пер. с англ. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1985. – 143 с.

Руденко С. С., Костишин С. С., Морозова Т. В. Загальна екологія: практичний курс. – Чернівці: Рута, 2003. – 320 с.

Смит У. Х. Лес и атмосфера: Взаимодействие между лесными экосистемами и примесями атмосферного воздуха: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985. – 430 с.

Трешоу М. Диагностика влияния загрязнения воздуха и сходство симптомов //Загрязнение воздуха и жизнь растений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – С.126 – 143.
Copyright (c) 2019 І. А. Чемерис, Н. В. Загоруйко, С. М. Конякін