Водогосподарські антропогенні парагенетичні ландшафтні системи

Ю. В. Яцентюк

Анотація


Розглянуто натуральні та суспільні парагенетичні та парадинамічні зв’язки ставків і водосховищ із ландшафтами берегів. Виявлено механізми формування та функціонування водогосподарських антропогенних парагенетичних ландшафтних систем. Визначено та охарактеризовано їх типи.Ключові слова


антропогенна парагенетична ландшафтна система; натуральні парагенетичні зв’язки; натуральні парадинамічні зв’язки; суспільні парадинамічні зв’язки;; суспільні парагенетичні зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України / Г. І. Денисик – Вінниця: Арбат, 1998. – 292 с.

Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу / Г. І. Денисик, О.Д. Лаврик. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012. – 210 с.

Денисик Г. І. Водні антропогенні ландшафти Поділля / Г. І. Денисик, Г. С. Хаєцький, Л. І. Стефанков. – Вінниця: ПП «Видавництво «Теза», 2007. – 216 с.

Дутчак М. В. Ландшафтні комплекси Середнього Придністер’я та їх зміни під впливом гідротехнічної системи / М. В. Дутчак. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – 160 с.

Дьяконов К.Н. Ландшафтные исследования в районах влияния водохранилищ / К. Н. Дьяконов // Изв. АН СССР. Сер. геогр. – 1965. - № 5. - С.50 – 54.

Дьяконов К. Н. О некоторых закономерностях влияния инженерных соооружений на подвижные компоненты геосистем / К.Н.Дьяконов // Вопросы географии. – М.: Мысль, 1976. – Вып. 106. – С. 73 – 82.

Михно В. Б. Ландшафтно-экологические особенности водохранилищ и прудов Воронежской области. / В. Б. Михно, А. И. Добров – Воронеж: ВГПУ, 2000. – 185 с.

Паращук Н. В. Особливості антропогенізації ландшафтів долин малих річок Поділля (на прикладі річки Серебрія). / Н.В.Паращук // Ландшафти і сучасність. – Київ – Вінниця.: “Гіпаніс”, 2000. – С. 271.

Экосистемы речных пойм: структура, динамика, ресурсный потенциал, проблемы охраны./ Под ред. В. С. Залетаева. – М.: РАСХН, 1997. – С. 147 – 151.

Яцентюк Ю. В. Структура та ієрархія антропогенних парагенетичних ландшафтних систем / Ю. В. Яцентюк // Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2013. – С.136-138.
Copyright (c) 2020 Ю. В. Яцентюк