Будівництво та експлуатація об’єктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах: нові виклики для довкілля

Автор(и)

Ключові слова:

річка, мала гідроелектростанція, донні наноси, витрата води, біота, вплив на довкілля

Анотація

Мета. Аналіз спектру екологічних проблем і ризиків, пов’язаних із будівництвом та експлуатацією малих гідроелектростанцій (МГЕС) в Українських Карпатах.

Методи. Польові, статистичні, гідрологічні, гідроекологічні, аналіз та синтез.

Результати. Розглянуто потенційні екологічні ризики, що виникають при будівництві та експлуатації МГЕС в Українських Карпатах. Досліджено вплив Явірської МГЕС на витрати води у р. Стрий. Проаналізовано щоденні витрати води на двох гідростворах, що розташовані вище і нижче за течією від станції для маловодного (2003) і багатоводного (2008) років. Вказано основні можливі ризики при будівництві та експлуатації МГЕС для руху паводкових вод, річкових наносів, розвитку руслових деформацій тощо. Представлено різницю у витратах води між двома гідростворами і підтверджено, що у весняний період 2008 і 2003 року та осінньо-зимовий період 2003 і 2008 років спостерігали мінімальну різницю у витратах води, що пов’язано із затриманням води у водосховищі вище греблі Явірської МГЕС для максимальної генерації електроенергії. Проаналізовано вплив Явірської МГЕС на біоту р. Стрий упродовж 2014‒2015 років. Отримані результати вказують, що основними негативними чинниками впливу на угруповання гідробіонтів р. Стрий є створення водосховищем лімнічних умов у континуумі річкової екосистеми, накопичення наносів і відмерлої органіки на його дні та берегах і знесення цих осадів на нижчі ділянки русла, різке обміління русла Стрия нижче греблі після закриття шлюзів у червні та гідроземельні роботи нижче греблі. Аналіз звітів з оцінки впливу на довкілля дав змогу проаналізувати основні екологічні ризики, які можливі при будівництві та експлуатації малої гідроелектростанції на р. Стрий у с. Довге Дрогобицького району Львівської області.

Висновки. Варто прописати механізм проведення оцінки впливу на довкілля, зазначити природно-географічні, гідрологічні і гідроекологічні обмеження щодо будівництва та експлуатації МГЕС. Визначити ділянки гірських («диких») річок із високими показниками цінності природних ландшафтів та заборонити на них спорудження обʼєктів малої гідроенергетики.

Біографії авторів

О. В. Пилипович, Львівський національний університет імені Івана Франка

канд. геогр. наук, доц.

Є. А. Іванов, Львівський національний університет імені Івана Франка

д-р геогр. наук, доц.

Т. І. Микітчак, Інститут екології Карпат Національної академії наук України

канд. біол. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

Vovchak V., Teslenko O., Samchenko O. (2018). Small hydropower Ukraine. Analytical Review.Vol. 1. Re-trieved from http://energyukraine.org/wp-content/uploads/2018/05/Otchet-MGES1.pdf (in Ukrainian).

Afanasyev, S. O. (Ed.). (2019). Scientific and methodological recommendations for the preparation of the EIA report for the construction of a small hydroelectric power station (Methodical manual). Kyiv (in Ukrain-ian).

Environmental Impact Assessment Report No. 20181252331/8907. (2019). Unified Register of EIA. Re-trieved from http://eia.menr.gov.ua/places/view/2331#wrap-table (in Ukrainian).

Environmental Impact Assessment Report No. 2018614992. (2018). Unified Register of EIA. Retrieved from http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/992/reports/fbbe9306214702534dc15324645bbf61.pdf (in Ukrainian).

Environmental Impact Assessment Report No. 20191024604. (2019). Unified Register of EIA. Retrieved from http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/4604/reports/05ea941992758231a475746e9ad6f7e4.pdf (in Ukrainian).

Pylypovych, O. V. & Kovalchuk, I. P. (2017). Geoecology of the Upper Dniester River Basin System. Lviv-Kyiv: LNU (in Ukrainian).

Pavelko, A., & Syrotyuk, M. (2014). Environmental risks in hydropower industry. Visnyk of Lʼviv University. Series Geography, (45), 178–184. Retrieved from http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/view/1163 (in Ukrainian).

Mazurkiewicz-Boroń G. (Ed.). ( Wytyczne do uwarunkowan rozwoju hydroenergetyki w obszarze dzialania RZGW w Krakowie. Krakow. Available at: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/wodypolskie_old (in Poland).

National Wild and Scenic Rivers System. Retrieved from https://rivers.gov/alaska.php.

Obodovsky, O., Danko, K., Pochayets, O., & Obodovsky, Y. (2016) Methods of establishing the hydropower potential of rivers (on the example of the rivers of the Ukrainian Carpathians). Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography. 1 (64), 5‒12. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.64.1 (in Ukrainian).

Mykytchak, T. I., & Stupun, V. P. (2017). Influence of functioning of Yavirskaya hydroelectric power plant on the grouping of invertebrate hydrobionts of the river Stryi (Ukrainian Carpathians). Visnyk of Lʼviv Uni-versity. Biological Series, (76), 77‒86. Retrieved from http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/8012 (in Ukrainian).

Pylypovych, O., & Ivanov, E. (2019). Natural-geographical and hydrological restrictions on the construction of small hydropower facilities in the Ukrainian Carpathians.. Proceedings of the international scientific-practical conference dedicated to the 25th anniversary of the opening of the specialty "Ecology" at Ternopil National Pedagogical University: Interdisciplinary Integration Processes In The System Of Geographical And Ecological Science, Ternopil, 106–109. (in Ukrainian).

##submission.downloads##