Ландшафтно-екологічне планування як засіб створення екологічного каркасу території Харківської області

Н. В. Максименко, Р. О. Квартенко

Анотація


Розглянуто умови формування екологічного каркасу території Харківської області з врахуванням тенденцій ландшафтно-екологічного планування. Визначено можливості, що дає ландшафтний підхід і шляхи оптимізації екологічної мережі області на основі концепції ландшафтно-екологічного планування Харківської області.


Ключові слова


екологічна мережа; екологічний каркас; ландшафт; ландшафтно-екологічне планування; Харківська область

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про охорону земель». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 39.

Закон України «Про державну програму формування національної екомережі України на 2000-2015 роки». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 47.

Закон України «Про екологічну мережу України». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 45.

Гродзинський М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтне різноманіття як компонента сталого розвитку. // В:"Проблеми сталого розвитку України". НАН України, К.: БМТ, 2001. - С. 243.

Екомережа як інноваційний інструмент впровадження елементів екологічно збалансованого розвитку / Я. І. Мовчан // Екологічний вісник, 2007. – № 5 (45). – С. 10 – 12.

Квартенко Р. О. Стартові позиції концептуальних основ створення екологічної мережі Харківської області / Р. О. Квартенко // Людина та довкілля проблеми неоекології. –Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - № 1-2. – С. 63.

Колбовский Е. Ю. Ландшафтное планирование : учеб.пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Б. Колбовский. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.

Колбовский Е. Ю. Ландшафтное планирование и формирование региональных систем особо охраняемых территорий / Е.Б.Колбовский, В. В. Морозова. – М. – Ярославль : ЯГПУ, 2001 . – С 124.

Концепция, методы и критерии создания экосети Украины /Ю. Р. Шеляг-Сосонко, М. Д. Гродзинский, В. Д. Романенко – К.: Фитосо-циоцентр, 2004. – 144 с.

Максименко Н. В. Ландшафтне планування як засіб екологічного впорядкування території / Н. В. Максименко //Проблеми безперервної географічної освіти і карторафії. Збірник наукових праць. Вип.16. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – С.65.

Розбудова екомережі України /За ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонка. – К., 1999. – 127 с.

Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації)/За ред. Ю.Р.Шеляга-Сосонко –К:Фітосоціоцентр,2004.–71с.

Харьковская область. Географический атлас.– М. : ГУКиК., 1993. – С. 19.

Физико-географическое районирование Харьковской области / М. А. Демченко, О. М. Демченко // Харьковская область. Природа и хазяйство. Материалы Харьковского отдела географического общества Украины, вып. VIII. – Х : ХГУ, 1970. – С. 112.

Шеляг-Сосонко Ю. Р. Національна екологічна мережа як складова частина Панєвропейської екологічної мережі/ Ю. Р. Шеляг-Сосонко, О. В. Дудкін, М. М. Коржнєв, О. С. Аксьом. – К. – 2005. – 63 с.
Copyright (c) 2020 Н. В. Максименко, Р. О. Квартенко