Оцінка впливу автотранспорту на стан атмосферного повітря в центральній частині міста Харкова

А. А. Лісняк, І. В. Білянський

Анотація


Проаналізовано стан повітряного басейну центральної частини м. Харкова на найбільш завантажених автомагістралях міста. З допомогою розрахунку рівня концентрацій забруднюючих речовин визначено ділянки, де рівні загазованості вище гранично допустимих норм. Зроблено аналіз причин, що викликали ці перевищення і наведено перелік можливих інженерно-технічних заходів щодо усунення наднормативної дії автотранспорту.


Ключові слова


забруднення атмосферного повітря; гранично допустимі концентрації; автотранспорт; автомагістралі міста

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбачов П. Ф. Аналіз забруднення повітря транспортними потоками / П. Ф. Горбачов, О. О. Холодова // Автомобільний транспорт: [зб. наук. праць]. – Х.: ХНАДУ, 2008. – вип. 22. – С. 77-81.

Корчагин В. А. Экологические аспекты автомобильного транспорта. Учебное пособие / В. А. Корчагин, Ю. А.Филоненко. – М., 1997. – 100 с.

Некос А. Н. Стан, проблеми та недоліки функціонування системи моніторингу атмосферного повітря м. Харкова / А. Н. Некос, Я.Є.Молодан // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – Х: ХНУ, 2011. – № 1-2. – С. 47-53.

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками. – Донецк: УкрНТЭК, 1999. – 107 с.

Дьяков А. Б. Экологическая безопасность транспортных потоков / А. Б. Дьяков, Ю. В. Игнатьев, Е. П. Кошнин и др.; Под ред. А.Б. Дьякова. – М.: Транспорт, 1989. – 128 с.

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). Затверджена Наказом Міністерством охорони здоров’я України від 09 липня 1997 р. № 201.
Copyright (c) 2020 А. А. Лісняк, І. В. Білянський