Оцінка вітрового режиму території Харківської області для цілей вітроенергетики

А. Н. Некос, Я. Є. Молодан

Анотація


Проаналізовано вітровий режим території Харківської області. Побудовано карту розподілу середньорічних швидкостей вітру. Середня швидкість вітру коливається від 1,61 до 3,63 м/с. Середньорічна швидкість вітру по області складає 2,5 м/с. Встановлено, що швидкість вітру зменшується з північного заходу на південний схід області. У холодний період року (листопада – березень) спостерігається підвищення швидкості вітру, у теплий період (квітень – жовтень) швидкість вітру знижується, переважають малоактивні процеси. Переважають вітри східних напрямків.


Ключові слова


швидкість вітру; вітровий потенціал; вітроенергетичний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Гордієнко В. П. Енергетична складова в системі економічної безпеки України / В.П. Гордієнко, М.Л. Гончарова // Інноваційна економіка. – 2012. – №4 (30). – С. 33-36.

Молодан Я. Є. Проблеми електроенергетичної галузі України та їх вплив на стан навколишнього природного середовища // Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали І Всеукраїнської (з міжнародною участю) наукової конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених. – Х.: Вид-во ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – С. 84-87.

Любімов О. Д. Методика оброблення статистичних даних параметрів вітру для прийняття рішення щодо розміщення вітроенергоустановки в конкретному регіоні / О. Д. Любімов, В. М. Коваленко, А. І. Чубенко // Електроніка та системи управління. – 2011. – №2 (28). – С. 116-119.

Минин В. А. Ресурсы ветровой энергии Мурманской области и возможности их промышленного использования / В. А. Минин [и др.] Режим доступу до статті: http://www.kolasc.net.ru/russian/sever06/sever_9.pdf

Журавлев Г. Г. Оценка ветроэнергетического потенциала Томской области // Вестник Томского государственного университета. – 2001. – Том № 274. – С. 141 – 147.

Орлова Н.С. Ветроэнергетические ресурсы Калининградской области и возможности их рационального использования: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Калининград, КГТУ, 1996.

Мещеряков В. А. Ветроэнергетический потенциал Алтайского края / В. А. Мещеряков, В. Я. Федянин // Ползуновский вестник. – 2007. – № 4. – С. 92-94.

Бабіченко В. М. Кліматологічні дослідження за 50 років існування УкрНДГМІ та перспективи їх розвитку / В. М. Бабіченко, Н.В.Ніколаєва, С. Д. Рудішина, І. М. Щербань // Географічна наука і освіта в Україні. – К.: ВГЛ „Обрії”. – 2003.

Справочник по климату СССР. Вып.10.Украинская ССР.Часть3. Ветер /[Под ред.Л.С.Березиной]–Л.:Гидрометиздат.–1967.–682с.

Чомко К.С. Атмосферні процеси і географічні фактори формування клімату України / К. С. Чомко, Ю. Ф. Кобченко, О.І.Решетова // Вісник Харківського національного університету. – 2006. – № 864. – С. 186- 189.

Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України / [С. О. Кудря, Л. В. Яценко та ін.]. – Київ, НАН України. – 2001. – 102 с.

Дмитренко Л. В Вітроенергетичні ресурси в Україні / Л. В. Дмитренко, С.Л. Барандіч // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. – 2007. – Вип. 256. – С. 166-173.

Дубинский Г.П. Климат Харьковской области / Я. А. Смалько, А. И. Лотошникова // Харьковская область, природа и хозяйство: Материалы Харьковского отдела Географического общества Украины. – Харьков: ХГУ. – 1971. – Вып.8. – С.31-41.

Дубинский Г.П. Климат города Харькова / Г. П. Бабич, А. И. Лотошникова // Харьковская область, природа и хозяйство: Материалы Харьковского отдела Географического общества Украины. – Х.: ХГУ. – 1971. – Вып.8. – С.42-50.

Солоха М. О. Природно-ресурсний потенціал Харківської області. Оцінка, управління, прогноз на основі геоінформаційних систем: дис. канд. геогр. наук: 11.00.11 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2006. – 160 с.

Клеєвська В. Л. Приземні метеорологічні спостереження: навч. посіб. / В. Л. Клеєвська, О. О. Поліщук. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 52 с.
Copyright (c) 2020 А. Н. Некос, Я. Є. Молодан