Принципи ландшафтно-екологічного планування в організації екологічної мережі Харківської області

Н. B. Максименко, Р. О. Квартенко

Анотація


Розкрито механізм  ландшафтно-екологічного планування в організації екологічної мережі Харківської області. Визначена структура процесу ландшафтно-екологічного планування на заповідних територіях, що складається з трьох основних етапів: ландшафтний аналіз, ландшафтний діагноз і прогноз та планування заходів. Детально висвітлені складові кожного етапу. Проведено просторове порівняння структури екологічної мережі у розрізі районів Харківської області. Обгрунтовано перспективи організації території, що має бути віднесеною до екомережі.


Ключові слова


екологічна мережа; ландшафтно-екологічне планування; ландшафтний аналіз; ландшафтний діагноз; земельні угіддя; рекреація

Повний текст:

PDF

Посилання


Руководящие принципы формирования Общеевропейской экологической сети. Составитель – Г. Беннет. Перевод с англ. (ред. Н.А. Соболев). Рябочая група по экологическим сетям Северной Евразии (РГЭССЭ). Информационные материалы по экологическим сетям.– Вып. 4. М.,. ЦОДП 2000, - 32 с.

Беннет Г. Паневропейская экологическая сеть. / Г. Беннет. // Сила тяготения.- М., 2000. №4. С. 11-15.

Закон Украины об общегосударственной программе формирования национальной экологической сети на 2000-2015 годы, от 21 сентября 2000 г. № 1989-Ш.

Горбатюк В. М. Про планування коридорів екологічної мережі на регіональному рівні управління земельними ресурсами. / В.М.Горбатюк // Геодезія, землеустрій та геоінформатика. – С.442 – 447.

Доповідь пpо стан навколишнього пpиpодного сеpедовища в Хаpківській області у 2011 pоці. / Відповідальний за випуск Р.О.Квартенко. – Х.: Деpжавне упpавління oхорони навколишнього природного середовища в Хаpківській області, 2012. – 287 с.

Максименко Н. В. Ландшафтно-екологічне планування як засіб створення екологічного каркасу території Харківської області. / Н.В.Максименко, Р.О.Квартенко// Людина та довкілля. Проблеми неоекології.№1-2.- Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна,2012.– С.66-70

Програма формування національної екологічної мережі В Харківській області на 2002-2015 роки. / Затверджена рішенням обласної ради від 21 травня 2002 року (ІІ сесія ХХІV скликання).

Квартенко Р. О.. Фрактальність стратегічних задач сучасного етапу формування національної екологічної мережі в Харківській області./ Н. В. Максименко, Р. О. Квартенко. // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 13. – С.42-45.
Copyright (c) 2020 Н. B. Максименко, Р. О. Квартенко