Агроекологічна та еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення фермерського господарства

О. О. Гололобова, Н. Б. Кравченко, Е. Д. Давидова

Анотація


На прикладі фермерського господарства Василівського району Запорізької області проведено еколого-агрохімічне обстеження грунтів та зрошуваної води, визначено еколого-економічна оцінка використання земель. За результатами агроекологічної оцінки використання сільськогосподарських земель в малих фермерських господарствах показана та науково обгрунтована необхідність низки заходів по стабілізації та якісному поліпшенню ґрунтовому стану для забезпечення екологічної рівноваги агроценозу.


Ключові слова


фермерське господарство; агроекологічна оцінка; еколого-економічна оцінка; грунт; зрошувальна вода; заходи; Запорізька область

Повний текст:

PDF

Посилання


Балюк С. А. Оцінка забруднення зрошувальної води і ґрунтів важкими металами/ С. А. Балюк, В. Я. Ладних, Л. І. Мошник // Вісник аграрної науки. – 2003. – №1. – С. 65 – 68.

ВНД 33-5.5-02-97 Якість води для зрошення. Екологічні критерії. – Х., 1998.- 15 с.

Галушкіна Т. П. Економіка природокористування. Навчальний посібник. / Т. П. Галушкіна – Харків : Бурун Книга, 2009. – 480 с.

Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект: Навчальний посібник – 2-ге вид. – Ч.: ТОВ,Видавництво «Наші книги», 2010. – 312 с.

Засоби збалансованого використання агросфери. Методичні вказівки для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. О. Гололобова – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 56 с.

Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 рока за редакцією:академіка УААН С.А.Балюка та доктора с.-г. наук М. В. Лісового.

Носко Б. С. Повышение плодородия черноземных почв Украины / Б. С. Носко, Г. Я. Чесняк // Актуальные проблемы земледелия. – М.: Колос, 1984. – С. 43-49.

Носко Б. С. Проблемы управления плодородием почвы / Б. С. Носко // Земледелие. –1984. – №4. – С. 29-32.

Носко Б. С. Регулирование фосфатного режима основних типов почв / Б. С. Носко // Агрохимия. – 1983. –№10. – С. 32–40.

Носко Б. С. Фосфорные удобрения в системе факторов повышения эффективного плодородия почв на Украине / Б.С.Носко // Агрохимия. – 1998. – №9. – С. 42–52.

Полупан М. І. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості грунтів України: Навчальний посібник / М. І. Полупан, В.Б.Соловей, В. І. Кисіль, В. А. Величко. К. : Колообіг, 2005. 304 с. :іл.

Сает Ю. Є. Геохімія навколишнього середовища / Ю. Є. Сает, Б. А. Ревич, Є. П. Япін та ін. – М,1990. – 334с.

Сівозміни в землеробстві України / І. Д. Примак, В. О. Єщенко, Ю. П. Манько; За ред. І. Д. Примака. – К.: КВІЦ, 2008. – 288 с.

Соколов М.С. Система мониторинга загрязнения почв агросферы/ М.С.Соколов, В.И.Терехов// Агрохимия. 1994.– №6. –С.86-96

Чабан В. І. Параметри вмісту гумусу в чорноземі звичайному та прогноз його змін залежно від агровиробничого використання / В.І.Чабан, В. Ю. Коваленко, С. П. Клявзов // [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.institut-zerna.com/library/.../13.pd.
Copyright (c) 2019 О. О. Гололобова, Н. Б. Кравченко, Е. Д. Давидова