Оптимізація території військових об’єктів з метою їх використання громадою (на прикладі Чугуївького району Харківської області)

Е. О. Кочанов, Ю. М. Товстий

Анотація


Розглянуто одне з питань, пов’язаних з можливим використанням територій, що належали увесь час незалежності  Міністерству Оборони України. На території Харківської області знаходиться значна кількість військових  об’єктів та полігонів,  які зараз перебувають в занедбаному стані і являють собою не тільки певну екологічну небезпеку, а і навіть кримінальну. Визначено методологічні підходи та запропоновано приклади розрахунків щодо можливості оптимізації територій колишніх військових об’єктів, розташованих у Чугуївському районі Харківської області.


Ключові слова


військові об’єкти; нафтопродукти; показник забруднення; екологічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях / Ю.В.Алексеев – Л.: Агропромиздат, 1987. – 142 с.

Давыдова С. Л. Экотоксикология нефти и здоровье человека / С. Л. Давыдова – Новосибирск, 2002. – 378 с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області в 2008 році, Харків: 2009 р.

ДСТУ4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. – Київ: Держспоживстандарт України, 2005.

Кочанов Е.О. Проблеми комплексної оцінки екологічного стану територій Міністерства Оборони України, які передаються в народне господарство / Е.О. Кочанов. – Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2011 – № 3-4. – С. 135-140.

Некос А. Н. Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник / А. Н. Некос, Н.І.Черкашина, В. Ю. Некос – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 478с.

Підлісна М.С. Екологiчна безпека військ / М.С. Підлісна. – К.,1998. – 136 с.

Протокол № 15 засідання комісії з питань використання цілісних майнових комплексів, іншого нерухомого військового майна та земель оборони, які вивільняються вході реформування Збройних Сил України"17 лютого 2006 року м. Київ.

Сает Ю. Е. Геохимия окружающей среды / Ю. Е. Сает, Б. А. Ревич, Е. П. Янин – М.: Недра, 1990. – 335с.

Цымбалюк К. К. Методы определения нефтепродуктов в водах и других объектах окружающей среды (обзор) / И.И. Леоненко, В.П.Антонович, А.М. Андрианов, И.В. Безлуцкая, К.К. Цымбалюк – Методы и объекты химического анализа. Одесса: Изд-во Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН Украины, 2010. – Т.5. №2. – С.58-72

Шаркова С.Ю. Агрохимические свойства серых лесных почв при загрязнении их нефтью / С.Ю. Шаркова, Е.В. Надеждина // Плодородие. – 2008. – № 4. – С. 45 – 51с.

Якунина И. В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг: учебное пособие / И. В. Якунина – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 180 с.

[Електронний ресурс] – http://www.ipdn.ru/rics/doc2/YD/2-3.htm

[Електронний ресурс] – http://www.vynohradiv.info/component/ content/article/39-interview/805-vijskovu-chastynu-u-vynoradovi-rozformujut

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. cniga. com. ua/ index. files/ uait_spirit.htm

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vu.mil.gov.ua /?part= article&id=186
Copyright (c) 2020 Е. О. Кочанов, Ю. М. Товстий