Біокоректування результатів моніторингу природних середовищ

В. П. Дмитриков, В. В. Никифоров

Анотація


Проаналізовано вплив біокоректування результатів визначень, отриманих в результаті багатофункціонального моніторингу природних середовищ. Для збільшення вірогідності результатів моніторингу поєднують методи біоіндикації та біотестування з фізико-хімічними методами і математичним моделюванням. При визначенні надмалих кількостей забруднень доцільно додатково використовувати факторний аналіз різних модифікацій.


Ключові слова


биоіндикація; біотестування; забруднення; математичне моделювання; навколишнє середовище; екологічний моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурлакова Е. Б. Особенности действия сверхмалых доз биологически активных веществ и физических факторов низкой интенсивности / Е. Б. Бурлакова. // Рос. химич. журн. – 1999. – №5. – С. 3 – 11.

Дмитриков В. П. Обнаружение источника выбросов с применением метода распознавания образов / В. П. Дмитриков. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – №1. – С. 43 – 46.

Дмитриков В. П. Оценка факторов, влия-ющих на достоверность биотестирования окру-жающей среды / В. П. Дмитриков, Е. В. Клыкова, В. М. Гуляев, Д. А. Мучникю // Экология ЦЧО РФ (Россия), 2007, №2(19). – С. 60 – 63.

Туманов А. А. Биоаналитика и экомониторинг / А. А. Туманов. // Журн. аналит. химии. – 2005. – Т.60, № 12. – С. 1236 - 1238.

Clement R. E. Environmental analysis / R. E. Clement, C. W. Yang, C. J. Koesterю // Anal. Сhem. – 2001. – V.73, №12. – C. 2761 – 2790.
Copyright (c) 2019 В. П. Дмитриков, В. В. Никифоров