Забруднення сільськогосподарської продукції нітратами на прикладі Кременчуцького району

T. M. Алєксєєва

Анотація


У результаті досліджень виявлено накопичення нітратів у овочах, вирощених у межах Кременчуцького району. Проаналізовані величини середніх та максимальних концентрацій нітратів у овочах. Для більшості овочів виявлено перевищення ГДК тільки для максимальних концентрацій нітратів, а середні значення концентрації – у межах норми. Причини та чинники накопичення нітратів у сільськогосподарських культурах: нерівномірне внесення добрив внаслідок використання недосконалих розкидачів, недосконалість технологій транспортування і зберігання добрив, а також властивості ґрунту, метеорологічні умови, морфологічні ознаки і фізіологічні особливості окремих органів рослин, сорт рослин та ін. Пропонуються заходи щодо зниження вмісту нітратів у рослинній продукції: застосування повільно діючих полімерних форм добрив, покриття гранул добрива захисними плівками, капсулами, локальне застосування азотних добрив.


Ключові слова


нітрати; ґрунт; нітрифікація; сільське господарство; Кременчуцький район

Повний текст:

PDF

Посилання


Писаренко В. М. Агроекологія./ В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. – Полтава. – 2008. – 255 с.

Дейнеко Л. В. Екологічно чиста продукція у системі стратегічних орієнтирів сталого розвитку агропромислового комплексу / Л. В. Дейнеко, Є. В. Хлобистов. // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2005. – Вип.. 3-4. – С. 84–86.

Пономарьов П. Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини / П. Х. Пономарьов, І. В. Сирохман. – К. – 1999. – 272 с.

Гончаренко Т. П. Харчові продукти як об’єкт моніторингових досліджень / Т. П. Гончаренко, А. О. Забєліна. // Вісник КДПУ ім. Михайла Остроградського. – 2007. – № 6. – С. 74–77.

Циганенко О. І. Нітрати в харчових продуктах / О. І. Циганенко. – Київ. – 2005. – С. 141–148.

Ганчук В.Д. Моніторинг нітратів та заходи щодо їх зменшення у рослинній продукції / В. Д. Канчук, М. Г. Хистіансен, О. М. Бутенко, Г. М. Біла, В. Г. Дроков. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 6. С. 47–49.

Бойчук Ю. Д. Екологічні проблеми харчування людини / Ю. Д. Бойчук, Є. М. Солошенко, В. І. Смоляр, О. І. Циганенко – Київ. – 2002. – 92 с.

Географічна енциклопедія України: В 3-х томах / Ред. О. М. Маринич. – К. – 1993.

Никифоров В. В. Родючість Полтавських чорноземів: 120-річна ретроспектива / В. В. Никифоров, Т. М. Алєксєєва, Т. В. Пащенко та інш. // Матеріали XI Міжнародної конференції «Ідеї академіка Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів». – Кременчук, 2013. – С. 4–7.
Copyright (c) 2019 T. M. Алєксєєва