Методологічні основи моніторингу ефективності реалізації регіональної програми «Довкілля-2015» в Полтавській області

Ю. С. Голік, О. Е. Ілляш

Анотація


Проведено аналіз методологічних засад реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні, досвіду формування системи екологічного планування й управління в Полтавській області. Виділені головні етапи, за якими повинно проводитись стратегічне екологічне планування. Запропоновані методологічні основи моніторингу та оцінки ефективності реалізації регіональних екологічних програм на прикладі програми «Довкілля-2015» в Полтавській області, що ураховують європейські орієнтири та власний досвід регіону у сфері охорони довкілля.


Ключові слова


методологічні засади екологічної політики; стратегічне екологічне планування; регіональна екологічна програма

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (від 21 грудня 2010 року N 2818-VI).

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки від 25.05.2011 р. № 577-р / Кабінет Міністрів України.

Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2012 – 2015 роки («Довкілля–2015»). – Полтава, 2012. – 164с.

Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Пол-тавської області на період до 2010 року в новій редакції / Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш, В.О. Онищенко та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 2007. – 162 с.

Методичні рекомендації щодо включення положень Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки до програм розвитку галузей (секторів) економіки та регіонів. – Київ, 2011. – 40с.

Довкілля Полтавщини. Монографія / За загальною редакцією Голіка Ю.С., Ілляш О.Е. – Полтава: Копі-центр, 2014. – 256 с.

Ілляш О. Е. Класифікація показників ефективності виконання регіональної екологічної програми для Полтавської області / О. Е. Ілляш, Є. І. Сафарова / Регіональна екологія: сьогодення та напрями розвитку: Матеріали Всеукр. конф., 22-23 квітня 2014 року. – Полтава, 2014. – С. 63-65.

Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний порівняльний огляд європейського й українського законодавства та рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні. – Львів: ЕПЛ, 2013. — 96 с.
Copyright (c) 2019 Ю. С. Голік, О. Е. Ілляш