Апроксимація законів розподілу показників якості вод на прикладі річки Дністер - м. Біляївка

С. М. Юрасов, О. А. Алексєєнко

Анотація


Виконано аналіз апроксимації часової змінюваності якості вод різними (нормальним, логнормальним, Вейбула і експоненціальним) законами розподілу на прикладі річки Дністер-м.Біляївка. Розраховані показники щільності апроксимації. Визначений оптимальний закон розподілу показників якості вод.


Ключові слова


показники якості вод; розподіл; логнормальний закон; закон Вейбула

Повний текст:

PDF

Посилання


Ферсман А. Е. Геохимия. / А. Е. Ферсман. – М.: Академия наук СССР, 1959. – 224 с.

Фесенко О. Г. Стан поверхневих вод Полтавської області (2005–2011 рр.) / О. Г. Фесенко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – № 4 – 2013. – С 158-161.

Мосейчук А. А. Оцінка якості питної води в джерелах децентралізованого водопостачання Полтавської області / А. А. Мосейчук, І. А. Бойко. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – №4 – 2011. – С. 12-17.

Рідей Н. М. Екологічний контроль за якістю поверхневих водних джерел озер навчально-дослідного господарства «Великоснітинське» ім. Музиченка / Н. М. Рідей, І. В. Захаркевич. // Вісник Запорізького національного університету. – №2 – 2008. – С. 172-176.

Чобан А. Ф. Оцінкацінка впливу стічних вод ТЕС на природні водні об’єкти / А. Ф. Чобан, С. Я. Чобан. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності – №4 – Чернівці: 2008. – С. 52-58

Степова О. В. Аналіз стану поверхевих вод Полтавської області в контрольних створах./ О. В. Степова, Р. В. Булавенко, В. В. Рома. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – № 1 – 2012. – С.181-184.

Ковальчук Л. А. Вероятностно - статистическое оценивание качества поверхностных вод по категоріям / Л. А. Ковальчук, Н. Н. Осадчая, В. И. Осадчий. // Наук. праці УкрНДГМІ – №257 – К.: 2008. – С.162-175

Козлов М. В. Введение в математическую статистику. / М. В. Козлов, А. В. Прохоров. – М.:Изд-во МГУ, 1987. – 264 с.
Copyright (c) 2019 С. М. Юрасов, О. А. Алексєєнко