Моделювання рельєфозалежного фактора самоочищення постійних водотоків міста Харкова

К. М. Карпець

Анотація


Розраховано коефіцієнти кореляції між морфолого-морфометричними характеристиками та комбінаторними індексами забрудненості (самоочищення) води в річках. Побудовані регресійно-кореляційні моделі забруднення (самоочищення) та карта просторового розповсюдження величин рельєфозалежного фактора забруднення (самоочищення) постійних водотоків міста Харків.


Ключові слова


рельєфозалежний фактор; геоінформаційна модель водозбору; самоочищення

Повний текст:

PDF

Посилання


Карпець К. М. Щодо можливості прогнозування якості стану довкілля та попередження виникнення надзвичайних ситуацій застосовуючи ГІС-технології / К. М. Карпець. // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. / НУЦЗ України. – Вип. 17. 2013. – С. 66-71.

Костріков С. В. Про деякі особливості зв’язку флювіальних процесів на водозборах із змінами у природно-антропогенному довкіллі / С В. Костріков. // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – Харків-Кременчук. – 2004. – Вип. 10 (12). – С. 57-69.

Костріков С. В. Деякі проблемні питання та перспективи геоінформаційного моделювання водозборів / С. В. Костріков. // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – Харків – Кременчук. – 2005. – Вип. 11 (13). – С. 5-20.

Костріков С.В. Дослідження самоорганізації флювіального рельєфу: на засадах синергетичної парадигми сучасного природознавства / С. В. Костріков, І. Г. Черваньов. // Наукова монографія. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Видавничий центр, 2010. – 143 с.

Черваньов І. Г. Гідролого-геомор-фологічний процес на водозборі: алгоритми структурно-цифрового моделювання / І. Г. Черваньов, С. В. Костріков // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2009. – Т. 5. Вып. 1. – С. 52-62.
Copyright (c) 2019 К. М. Карпець