ГІС і просторові бази даних у ґрунтовому картографуванні

В. І. Курілов

Анотація


Системи управління просторовими базами даних суттєво підвищують ефективність і продукційність ГІС, працюючи як інтерфейсом СУБД, так і інструментом аналізу просторової інформації. Тому їх сумісне використання важливе й для ґрунтового картографування. На прикладі землекористування Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького району Харківської області відпрацьовано методику створення БД для забезпечення потреб ґрунтово-ерозійного обстеження території. Запропоновано підхід до автоматизації процесу польового опису ґрунтових розрізів та ґрунтових профілів.


Ключові слова


ґрунт; план; просторова база даних; ГІС; електронний ґрунтовий журнал

Повний текст:

PDF

Посилання


Аввакумова А. О. Методика оценки пространственно-временной динамики эрозии почв по материалам повторных почвенных съемок в регионе интенсивного земледелия средствами ГИС-технологий / А. О. Аввакумова, О. П. Ермолаев. // Весник Удмуртского университета. – 2011. – №4. – С. 3 – 9.

Ачасов А. Б. Проектування локальних геоінформаційних систем як інформаційної основи раціонального землекористування / А. Б. Ачасов, В. І. Курілов. // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». – 2013. – № 8. – С. 22 – 26.

База данных «Свойства почв Украины» (структура и порядок использования) / [Лактионова Т. Н., Медведев В. В., Савченко К. В. и др.]. – [2-е изд.]. – Х. : ЦТ №1, 2012. – 150 с.

Девятова Т. А. Применение геоинформационных технологий в управлении земельными ресурсами / Т. А. Девятова, С. Н. Божко. // Весник ВГУ. Серия «Химия. Биология. Фармация». – 2010. – №1. – С. 62 – 67.

Единый государственный реестр почвенных ресурсов России : вер. 1.0 / [Алябина И. О., Андроханов В. А., Вершинин В. В. и др.]. – М. : Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева, 2014. – 768 с.

Канаш О. П. Ґрунти – провідна складова земельних ресурсів / О. П. Канаш. // Землеустрій і кадастр. – 2013. – № 2. – С. 68 – 76.

Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабным почвенных карт землепользования. Приказ Министерства сельского хозяйства СССР от 23.06.1972 г. – М. : Колос, 1973. – 96 с.

Шекхар Шаши. Основы пространственных баз данных / Шаши Шекхар, Санжей Чаула ; пер. с англ. А. В. Петров. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 336 с.

Australian National Soil Information System (ASRIS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.asris.csiro.au/ about.html. (дата звернення: 15.09.2014 р.)

Harmonized World Soil Database : [Електронний ресурс] / [FAO/IIASA/ISRIC/ISS-CAS/JRC]. – Режим доступу до ресурсу : http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-database. (дата звернення: 15.09.2014 р.)

Mapping of Soil and Terrain Vulnerability in Central and Eastern Europe (SOVEUR) : explanatory note [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.isric.org/isric/webdocs/docs/SOVEUR_readme.PDF. (дата звернення: 15.09.2014 р.)

National Soil Information System (NASIS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.nrcs. usda.gov/wps/portal/ nrcs/detail/soils/survey. (дата звернення: 15.09.2014 р.)

The National Soil Database (NSDB) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://sis.agr.gc.ca/ cansis/ nsdb /index.html. (дата звернення: 15.09.2014 р.)
Copyright (c) 2019 В. І. Курілов