Гігієнічна якість води в річках Буковинських Карпат як показник екологічної безпеки регіону

Ю. Г. Масікевич, А. Ю. Масікевич

Анотація


Досліджено показники гігієнічної якості води басейну ріки Білий Черемош, одного з лісогосподарських районів Буковинських Карпат. Отримані результати свідчать про зростання величини показників БСК від витоків і до гирла р. Білий Черемош. Вниз за течією ріки має місце забруднення річкових вод змивами органічної природи з прибережної та водоохоронної зони, які розкладаються з використанням розчиненого у воді кисню. Зазначена тенденція істотно посилюється в період переходу від зимово-весняного до літнього сезону.Обговорюється практичний підхід підвищення рівня екологічної безпеки гірських екосистем шляхом утилізації відходів деревини.


Ключові слова


гігієнічна якість водних ресурсів; лісогосподарський регіон; гірська екосистема; екологічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни [Електронний ресурс]. Режим доступу.- www. psychol. ok. ru / statistics / manu-whitney/.

Ваганов І.І. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища / І.І. Ваганов, І.В. Маєвська, М М. Попович. – Вінниця: Універсум, 2009. Електронний ресурс. Режим доступу - URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/geologiya/12.1.htm.

"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".-

ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Запольський А.К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А. К. Запольський, Н. А. Мішкова-Клименко, І. М. Астрелін та ін.–К.: Лібра, 2000. – 552 с.

Зеркалов Д. В. Зкологическая безопасность. Хрестоматия / Д. В. Зеркалов. – К.: Основа, 2009. – 513 с.

Лабораторные исследования внешней среды / Под ред. А. В. Павлова. – К.: Здоровье,1996. – 111 с.

Масікевич Ю.Г. Перспективи утилізації відходів деревини у Чернівецькій області / Ю.Г. Масікевич, А.Ю. Масікевич // Науковий журнал: Екологічна безпека. – 2011. – вип. 2 /2011(12). – С.63-66.

Масікевич Ю. Г. Оцінка енергетичного потенціалу лісонасаджень Чернівецької області / [Ю. Г. Масікевич, В. Д. Солодкий, А. Ю. Масікевич, В. Ф. Моісеєв] // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Х.: НТУ "ХПІ". – 2012. – №39. – C. 129-135.

Наукова бібліотека «Буковина»: Еколого-економічні проблеми використання водних ресурсів Електронний ресурс. Режим доступу. - URL: http://buklib.net.

Сніжко С. І. Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Житомирської області / С. І. Сніжко, О. О. Орлов. –Житомир: Волинь, 2002. –262 с.

Сосюрко Ю. В. Переработка отходов древесной биомассы в Украине // Энергоекология и экоенергетика. — Режим доступу: http:// www. ecoenergy. ru/ Articles/Article20.html.

Шматько В. Г. Екологія та організація природоохоронної діяльності / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін. – К.: КНТ, 2008. – 304 с.
Copyright (c) 2019 Ю. Г. Масікевич, А. Ю. Масікевич