Сучасні проблеми утилізації відходів на прикладі автотранспортного підприємства

І. О. Солошич, Н. В. Напхоненко

Анотація


Проведено аналіз проблеми утилізації відходів на прикладі автотранспортного підприємства. Дана оцінка способів вдосконалення системи поводження з відходами автотранспортних засобів. Запропоновано методи регулювання процесу поводження з відходами.


Ключові слова


автотранспортне підприємство; відходи; утилізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна доповідь «Про стан навколишнього природного середовища України у 2012 році». http://www.ecocom.ru.

Розробка технологій поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі: Звіт про НДР (заключний) Наук. кер. Матейчик В.П. / Національний транспортний університет. – № ДР 0107U009610. – К: 2010. – 145 С.

Інженерний захист навколишнього середовища, очищення вод, утилізація відходів / За редакцією Ю.А.Бірмана. Вид-во Асоціація будівельних вузів, М., 2002. – C.216-218
Copyright (c) 2020 І. О. Солошич, Н. В. Напхоненко