ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ РУСЛОВИХ ВИТРАТ ПІД ЧАС ПІДВИЩЕННЯ ВОДНОСТІ РІЧКИ

К. М. КАРПЕЦ

Анотація


Наведено приклад моделювання руслових витрат в обраному перерізі русла під час весняної повені в басейні річки, змодельована імовірна зона затоплення, визначено руслові витрати під час літнього зливового паводку. Розглянуто можливість застосування комп’ютерних технологій водорозподілу для проведення оцінки екологічного стану поверхневих водних об’єктів та водозбірних територій.


Ключові слова


площа басейну; зона затоплення; моделювання; руслові витрати; цифрова модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Чіпак В.П. Система протипаводкових заходів у басейні р. Боржава / В.П. Чіпак, Т.П. Мельник. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 202 с.

Якушев А.І. Гідроморфологічний моніторинг стоку річок басейну р. Тиси і її приток / Якушев А.І., Зубач В.М., Мельник Т.П. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – 64 с.

Лук’янець О.І. Комплексна басейнова система прогнозування паводків у Закарпатті: методична та технологічна база її складових / О.І. Лук’янець, М.М. Сусідко // Наук. праці Ук-рНДГМІ, 2004. – Вип. 253. – С.47-51.

Костріков С.В. Про деякі особливості зв’язку флювіальних процесів на водозборах із змінами у природно-антропогенному довкіллі / С.В. Костріков // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – Харків-Кременчук, 2004. – Вип. 10 (12). – С. 57-69.

Костріков С.В. Загальні принципи вибору моделей і середовищ моделювання водозбірних басейнів / С.В. Костріков // Культура народов Причерноморья (Географічні науки). Научный журнал, 2005. – № 67 – С. 24-29.

Ковальчук П.І. Наукові принципи та задачі інформаційно-аналітичної системи оцінки зміни меліоративного стану для захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь / П.І. Ковальчук, С.А. Шевчук, Ю.П. Яковенко // Таврій-ський науковий вісник. Вип. 45. – Херсон: ТОВ «Айлант», 2006. – С. 81 – 89.
Copyright (c) 2019 К. М. КАРПЕЦ