МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ

А. А. ЛІСНЯК

Анотація


Наведено обґрунтування теоретичних положень оцінки екологічного ризику деградації ґрунтового покриву. Показано, що для такої оцінки найбільш прийнятним є інтегральний показник розміру ризику екологічного стану ґрунту, який розраховується на основі набору найбільш інформативних показників стану ґрунту.


Ключові слова


ризик; землекористування; інтегральний показник; деградація ґрунту

Повний текст:

PDF

Посилання


Медведев В. В. Мониторинг почв Украины. Концепция. Предварительные результаты. Зада-чи./ В. В. Медведев. – Х.: Антиква, 2002. – 428 с.

Кочуров Б. И. Экологический риск и возникновение острых экологических ситуаций / Б. И. Кочуров // Изв. РАН. Серия географ. – 1992, №2. – С.112-122.

Andel J. Regions of Environmental burden in the Czech Republic - Methods of definition./ J. Andel. // Acta Universitatis Carolinae, Geographica. – 1994. – No 1. – P. 111-125.

Деградация и охрана почв / Под ред. акад. РАН Г. Н. Добровольского. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 654 с.

Брощак І. С. Моніторинг ґрунтів, шляхи по-

кращення родючості та екологічної безпеки земель Тернопільської області: монографія / І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, С. С. Некеруй, А. О. Вітровий, Б. І. Ориник, В. Ф. Скаржинський – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр «Економічна думка», 2013. – 160 с.

Кочуров Б. И. Подходы к определению и классификации экологического риска./ Б. И. Кочуров, С. Г. Миронюк. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. – 1992. – № 4. – С. 24-27.

Медведєв В. В. Антропогенне переущільнення кореневмісного шару чорноземних ґрун-тів / В. В. Медведєв, О. М. Бігун // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 10. – С. 55-60.
Copyright (c) 2019 А. А. ЛІСНЯК