ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛАНДШАФТІВ ВЕЛИКОГО ХОДОСІВСЬКОГО ГОРОДИЩА НА КИЇВЩИНІ (палеопедологічний аспект)

О. Г. ПАРХОМЕНКО

Анотація


Досліджено ґрунти поховані під тілом валу раннього залізного віку та сучасні (фонові) Великого Ходосівського городища на Київщині. Здійснено їх порівняння для оцінки екологічного стану ландшафтів, в межах яких знаходяться профілі грунтів. Встановлено, що грунтотвірні процеси, які формували профілі сучасних та похованих (давніх) грунтів, характеризуються поєднанням процесів виносу-накопичення речовини, радіонуклідів та важких металів. Визначено, що кількість важких металів знаходиться в межах фонових величин. Отримано дані, які свідчать про те, що у сучасному (фоновому) ґрунті важкі метали акумулюються в орному горизонті. Зафіксовано, що у сучасному ґрунті вища концентрація важких металів у профілі, ніж у похованому. Це свідчить про зміни умов та факторів, які впливали на геохімію ландшафтів протягом тривалого часу їх формування.


Ключові слова


палеопедологія; ґрунт; ландшафт; екологія; важкі метали; забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Дмитрук Ю. М. Еколого-геохімічний аналіз міграції і вмісту важких металів у ґрунтах елементарних ландшафтів / Ю. М. Дмитрук.// Ґрунтоз-навство. – 2004. – Том 5. №1-2. – С.93-101.

Дмитрук Ю. М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву агроекосистем. / Ю. М. Дмитрук. – Чернівці: Рута, 2006. – 328 с.

Дмитрук Ю. М. Ґрунти Траянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз / Ю. М. Дмитрук, Ж. М. Матвіїшина, І. І. Слюсарчук. – Чернівці : Рута, 2008. – 227 с

Дмитрук Ю.М. Особливості окремих підходів до геохімічного аналізу умов палеоґрунтогенезу / Ю. М. Дмитрук. // Біологічні системи. – 2013. – Том 5. Вип. 2 - № . С. 243 – 248.

Жовинский Э. Я. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины. / Э. Я. Жовинский, И. В. Кураева – К.: Наук. Думка, 2002. – 213 с.

Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А. Памятники скифской епохи Днепровского Лесостепного Правобережья. – К.: Наук. Думка, 1989. – 336 с.

Матвіїшина Ж. Використання палеопедологічного аналізу для оцінки екологічного стану ландшафтів у кризових регіонах/ Ж. Матвіїшина, Ю. Дмитрук, О.Пархоменко, С. Лисенко. // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І.

В.Смаля, Г. Г.Семенченко – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – Вип. 5. – С.143-157.
Copyright (c) 2020 О. Г. ПАРХОМЕНКО