ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ СПЕЛЕСТО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА КИЄВА

А. І. КОЦЮБА

Анотація


Виокремлюються види підземних антропогенних порожнин, які можуть бути використані у рекреації та туризмі. Проведений аналіз існуючих сакральних, транспортних, інженерних та окремо військового спрямування формацій, що є характерними для даної територій. Їх методологічне дослідження в межах столиці. Подане основне поняття «спелесторекреація» та зазначені характерні особливості даного виду діяльності в залежності від територіальних особливостей. Визначається загальні спелесто-рекреаційні об’єкти, що на даний час використовуються у рекреації та туризмі в місті Києві. Зазначені особливості охорони та раціонального використання спелесто-рекреаційних формацій в межах Києва. Велика увага приділяється музеєфікації окремих підземних антропогенних утворень, що у подальшому можуть використовуватися для відвідування місцевих жителів та гостей столиці.


Ключові слова


спелесторекреація; спелестологія; рекреація; підземний антропогенний об’єкт; збереження; музеєфікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: навч.посіб. / М. П Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К.: Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

Стафійчук В. І. Рекреалогія. Навч. посібн. – 2-е вид. – К.: Альтерпрес, 2008. – 264 с.: карто-схеми 15.

Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

Коцюба А. Сакральні спелесто-рекераційні ресурси міста Києва. Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 12 – 276 с. (219-226)

Коцюба А.: Бомбосховища міста Києва (Рекреаційна складова як основа збереження) матеріали збірника Шевченківська весна – 2015. Географія: Збірник наукових праць XIII міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Прінт Сервіс, 2015. Випуск ХІІІ. – с.324, 2-3 квітня 2015 року (257-259)

Гунько А. А. Перспективы изучения, охраны и рекреационного использования старых горных выработок Урала и Приуралья //Природное и культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс / материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа, 2009 – с. 87-94 [Електронний ре-сурс] Режим доступу: http://pro-speleo.ru/_ld/4/453_Spelesto_Ural_P.pdf

Классификация подземных сооружений/ 2013 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://metrolife.io.ua/s424449/klassifikaciya_podzemnyh_soorujeniy

Класифікація підземних споруд. Частина 1 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://remontikas.ru/interesno/Klassifikatsii_podzemnyh_sooruzheniy_CHast_1.html

Комиссия спелеологии и карстоведения Московского центра Русского географического общества/ Методика описания пещер, 2000 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.rgo-speleo.ru/books/metod_opis.htm
Copyright (c) 2020 А. І. КОЦЮБА