ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЯМИ ТОКСИЧНОСТІ І КОМПОНЕНТНИМ СКЛАДОМ СТІЧНИХ ВОД

А. В. ГРИЦЕНКО, А. М. КРАЙНЮКОВ

Анотація


Для дослідження взаємозв’язку між рівнями токсичності і забрудненості води використано результати вимірювання компонентного складу та визначення  токсичності стічних вод підприємств різних галузей економіки, що розташовані на території кількох областей України.

Показано, що у кожному із випадків набір значимих фізико-хімічних показників, які корелюють з даними біотестування, різний і залежить від компонентного складу стічних вод. Наведені результати ґрунтуються на використанні значної кількості експериментальних даних і мають важливе практичне значення для виявлення причин виникнення токсичних властивостей стічних вод з метою здійснення відповідних запобіжних природоохоронних заходів щодо їх усунення.


Ключові слова


моделювання; компонентний склад; біотестування; рівні токсичності; стічні води; поверхневі води

Повний текст:

PDF

Посилання


Экологическая оценка методом биотести-рования качества водных объектов в регионах добычи нефти/[ Кузнецов Д. И., Мамедов Р.М. и др.]// Сибирский экологический журнал. – 2009. - № 3. - С. 337-339.

Toxicity Assessment of Water Samples from Rivers in Central Poland Using a Battery of Microbiotests – a Pilot Study/[ Kaza M., Mankiewicz-Boczek J., Izydorczyk K., Sawicki J.] // Polish J. of Environ. Stud. - Vol. 16. - № 1. - 2007. - Р. - 81-89.

Pollumaa L. Biotest - and Chemistry-Based Hazard Assessment of Soils, Sediments and Solid Wastes/ L. Pollumaa, A. Kahru, L. Manusadzianas // JSS - J Soils & Sediments, Vol. 4 №4. 2004. - Р. - 267-275.

Application of Simple Bioassay Using Cul-tured Human Cell Lines to the Assessment of Total Hazards in Lake Water/[ Toshikazu F., Tomohiro F., Norio S., Yasushi H., Miki S.] // Journal of Japan Society on Water Environment. -2002. - Volume 25. - Issue 2. - P.119–124.

Proposal and application of an ecotoxicity biotest based on Escherichia coli/ [Espigares M., Roman I., Gonzalez Alonso J. M., Yeste F. et all.] // Journal of Applied Toxicology. -1990. - Volume 10. - Issue 6. - P. 443–446.

Bulgakov N. G., Dubinina V. G., Levich A. P., Teriochin A. T. A Method of Searching for Correlation Between Hydrobiological Indices and Abiotic Factors (Using Commercial Fish Catches and Productivity as Examples) // Biology Bulletin of the Russian Academy of Science. 1995. V. 22. № 2. P. 184–190.

Беднаржевский С. С., Голубятников В. П., Захариков Е. С. и др. О корреляции информационных данных биотестирования и экоаналитического контроля окружающей среды в районах нефтедобычи / Беднаржевский С. С., Голубятников В. П., Захариков Е. С. и др.// Весник Новосибирского гос. ун-та:научный журнал. Сер.:Математика. Механика. Информатика. – 2007. №1. Т.7 – С.3-9.

Крайнюков О.М. Регресійний аналіз залежності між результатами вимірювань компонентного складу і визначення рівнів токсичності води / О.М. Крайнюков // Вісник ХНУ. Сер.: Екологія. - №1004. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.68-73.
Copyright (c) 2019 А. В. ГРИЦЕНКО, А. М. КРАЙНЮКОВ