ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО ЯКІСНОГО СТАНУ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ У МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. М. ЖУК, Г. В. КОРОБКОВА

Анотація


Із використанням моніторингової інформації за 2014 рік здійснено інтегральну оцінку сучасного стану й просторових змін якості вод річки Сіверський Донець. Показано, що найкраща якість води, як за водогосподарською оцінкою (ІЗВ=1,35), так і за екологічною (Іе=2,99) спостерігалася у Печенізькому водосховищі. Відзначена загальна тенденція до погіршення якості води за течією Сіверського Дінця. Найгірша якість води за водогосподарською оцінкою та найбільш суттєве зниження якості води (ІЗВ=2,97, +1,62 відносно попереднього пункту; Іе=3,92, +0,93) зафіксоване нижче впадіння р. Уди. Найгірша якість води за екологічною оцінкою (Іе=4,32) при ІЗВ=2,89 відзначена нижче м. Ізюм.


Ключові слова


водні ресурси; моніторинг; якість води; забруднення поверхневих вод; інтегральна оцінка; екологічна оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області за 2013 рік. [Текст] // Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області. – Харків, 2014. – 225 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році. [Текст] // Міністерство екології та природних ресурсів України. – Київ, 2012. – 415с.

Ємельянова В. П. Оцінка якості поверхневих вод суші по гідрохімічним показникам. [Текст] / В. П. Ємельянова, Г. Н. Данилова, Т. Х. Колеснікова. – //Гідрохім. матеріали, ГХІ. – 1983. – Т. 88. – С. 119-129.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. [Текст] – К.: Символ-Т, 1998. - 28 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/815-96-п.

Постанова Кабінету Міністрів України № 815 від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/391-98-п.

Жук В. Здійснення державного моніторингу поверхневих водних об’єктів. [Текст]/ В. Жук. // Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях: збірка матеріалів науково-методичної конференції. – Х. : НУЦЗУ, 2012. – С. 38.

Гурарій В.І. Індекс якості води. [Текст]/ В. І. Гурарій, А. С. Шайн. – Проблеми охорони вод. – Х., 1975. – С. 136-139.

Методичні рекомендації по формалізованій комплексній оцінці поверхневих вод по гідрохімічним показникам. [Текст] – Л.: Гідроме-теоіздат, 1988.

РД 52.24.643-2002: Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. [Елект-рон. ресурс]. – Режим доступу : http://meganorm.ru/ Index2/1/4293831/4293831806.htm

Коненко А. Д. Гидрохимическая характеристика рек УССР. Изд. АН УССР. [Текст] / А. Д. Коненко. – К., 1972. – 172 с.
Copyright (c) 2019 В. М. ЖУК, Г. В. КОРОБКОВА