ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПРИДАТНОСТІ ОЗЕР ТУРІЙСЬКОГО РАЙОНУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РЕКРЕАЦІЇ

М. В. БОЯРИН, Л. А. САВЧУК

Анотація


Проаналізовано стан розвитку туризму і рекреації у басейнах озер Турійського району; охарактеризовано загальний екологічний стан, морфометричні та гідрохімічні показники  озер, подано оцінку ступеня придатності озер для цілей рекреації. Окреслено перспективи розвитку туризму та рекреації району дослідження.


Ключові слова


озеро; рекреаційні ресурси; водокористування; якість води; екотуризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Атлас Волинської області / За ред. Ф. В. Зузука – М. : Комітет геодезії та картографії СРСР, 1991. – 42 с.

Алекин О. А. Общая гидрохимия / О. А. Алекин. – Л. : Гидрометеоиздат, 1948. – 208 с.

Ильин Л. В. Водоемы замедленного водообмена Украины: ресурсы и проблемы рационального использования / Л. В. Ильин // Прикладная лимнология. Лимнологическое и геоморфо-логическое обеспечение рационального природопользования : сб. науч. ст. – Минск : изд-во БГУ, 2002. – Вып. 3. – С. 265–271.

Ільїн Л. В. Озера Волині. Лімно-географічна характеристика / Л. В. Ільїн, Я. О. Мольчак. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 140 с.

Кукурудза С. І. Визначення якості природних вод у контексті моніторингу геосистем / С. І. Кукурудза – Львів : ЛДУ. – 1994. – 86 с.

Ковальчук В.В. Проблеми рекреаційного використання карстових озер Волинського Полісся / В.В. Ковальчук, І.М.Мерленко, М.А.Федонюк // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях. Ма-теріали міжнар.наук.-практ. конференції. –Гримайлів-Тернопіль: «Джура», 2008. – С. 147-152.

Набиванець Б. І. Аналітична хімія природного середовища / Б. І . Набиванець, В. В. Сухан, Л. В. Калабша – К. : Либідь, 1996. – 304 с.

Пелешенко В. І. Загальна гідрохімія. / В. І. Пелешенко, В. К. Хільчевський. – Київ : Либідь, 1997. – 384 с.

Природа Волинської області / за ред. К. І. Геренчука. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1975. – 147 с.

Хільчевський В. К. Основи гідрохімії : підручник / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. – К.: Ніка-Центр. – 2012. – 312 с.

Шевцова Н. С. Основные положення и принципы изменения целевых показателей каче-ства воды водоемов рекреацыионного назначения / Н. С. Шевцова // Прирдные ресурсы. – 1999. – № 2. – С. 34 – 46.

Шевцова Н. С. Рекреационная оценка акватории озер республики Беларусь на основе целевых показателей / Н. С. Шевцова, Б. П. Власов, В. М. Зайцев // Прирдные ресурсы. – 2001. – № 3. – С. 134 – 137.

Річний звіт Турійської СЕС . – [б. в.]. – 2014. – 125 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. lutsk.ukrstat.gov.ua
Copyright (c) 2020 М. В. БОЯРИН, Л. А. САВЧУК