ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ ПОШИРЕННЯ БОРЩІВНИКА СОСНОВСЬКОГО НА ТЕРИТОРІЇ ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Б. КОЙНОВА, Р. І. ШТОЙКО

Анотація


Розглянута проблема поширення інвазійного виду – борщівника Сосновського, який становить значну загрозу для природних геосистем, людей і господарства в цілому. Описана історія інтродукції бур’яна в Україну та його морфологічні характеристики. Виявлено особливості поширення борщівника Сосновського у Турківському району Львівської області – типової території низькогірних Українських Карпат. На основі аналізу фондових матеріалів та польових досліджень виявлені основні ареали поширення інвазійного виду – річкові долини, необроблювані сільськогосподарські угіддя, вузькі смуги вдовж доріг, закинуті території. Сформульовані геоекологічні загрози неконтрольованого поширення небезпечної рослини. Визначені найбільш дієві та безпечні методи боротьби з бур’яном, враховуючи фізико-географічні особливості регіону.


Ключові слова


інвазійний вид; геоекологічні загрози; неконтрольоване поширення; безпечні методи боротьби

Повний текст:

PDF

Посилання


Вихор Б.І., Проць Б.Г. Борщівник Сосновського (Heracleum Sosnovski) на Закарпатті: екологія, поширення та вплив на довкілля. – [електронний ресурс]. – режим доступу: http://bioweb.lnu.edu.ua/studia

Койнова І. Б. Запобігання розповсюдженню шкідливих бур’янів на українсько-польському пограниччі / І. Б. Койнова. // Львів-ська область – регіон сучасного управління комунальними послугами: мат. міжн. науково-практичного семінару. – Львів-Перемишль, 2013. – Розділ 5. – С.45-49.

Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону / М. А. Голубець, П. С. Гнатів, М. П. Козловський та ін. – Львів, 2007. – 288 с.

Песня Д. С. и др. Исследование токсического, митозмодифицирующего и мутагенного действия Борщевика Сосновского // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – В. 3. – Т. 4. – С. 93-98.

Проведення заходів з охорони та відтворення природних рослинних ресурсів (підготовка заходів із знешкодження борщівника Сосновського у Львівській області) // Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА. [електронний ресурс]. – режим доступу: – http://www.ekologia.lviv.ua

Синицина Н. Ю. Поширення борщівника Сосновського на території міста Житомира // Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука. Молодь. Екологія.» – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 172-178.

Турківська районна рада: Зведенні дані міських, селищних та сільських рад по борщівнику Сосновського. [електронний ресурс]. – режим доступу: – http://turka.org.ua

Шувар І. А. Особливо небезпечні рослини України: навч. посіб. / За ред. І. А.Шувара – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 192 с.

Lenka Moravcova i in.: Seed Ecology of Heracleum mantegazzianumand H. sosnowskyi, Two Invasive Species with Different Distributions in Europe [електронний ресурс]. – режим доступу: –http://www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/Moravcova
Copyright (c) 2020 І. Б. КОЙНОВА, Р. І. ШТОЙКО