ДО ПИТАННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ

А. Б. АЧАСОВ

Анотація


Розглянуто існуючи концепції просторих відношень у ландшафтах. Показано, що у ряді випадків використання позиційних просторових мір має суттєві переваги. Зокрема, позиційна концепція може бути ефективно використана при проведенні ґрунтових обстежень. Поєднання вказаного підходу з сучасними геоінформаційними технологіями дозволяє значно прискорити та об’єктивізувати процес ґрунтової зйомки та побудови ґрунтових карт


Ключові слова


позиційні просторові міри; ландшафт; цифрові моделі рельєфу; ґрунтове обстеження; картографування ґрунтів

Повний текст:

PDF

Посилання


Боков В. А. Введение в физическую географию и рациональное природопользование / В. А. Боков, И. Г. Черванев. – Х.: Изд-во ХГУ, 1989. – 128 с.

Поздняков А. В. Самоорганизация в развитии форм рельефа / А. В. Поздняков, И. Г. Черванев. – М.: Наука, 1990. – 204 с.

Великомасштабне картографування ґрунтів за допомогою інтегрального аналізу даних дистанційного зондування й цифрових моделей рельєфу: методичні рекомендації / [А. Б. Ачасов, А. О.Ачасова, С. Ю. Булигін та ін.]. – Х.: вид-во ХНАУ, 2010. – 47 с.
Copyright (c) 2019 А. Б. АЧАСОВ