ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ СТРИПА ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

О. А. КАРАЇМ, І. М. ПАНАСЮК

Анотація


Здійснено оцінку екологічного стану басейну річки Стрипа. Описано рельєф, геологічну будову та ґрунти басейну річки Стрипа. Наведено морфометричну, гідрографічну, гідрологічну характеристики. Проаналізовано водокористування в басейні річки Стрипа. Проведено гідрохімічний аналіз. Охарактеризовано стан прибережних захисних смуг та гідротехнічних споруд. Досліджено антропогенне навантаження на басейн річки Стрипа за підсистемами : «Використання земель», «Використання річкового стоку», «Якість води».


Ключові слова


екологічний стан; басейн річки Стрипа; антропогенне навантаження

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт. – Режим доступу : http://www.zbbuvr.lutsk.ua/node/15оекту

Звіт інструментально-лабораторного контролю державної екологічної інспекції у Волинській області. – Луцьк. – 2013. – 68 с.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк, А. В. Яцик . – К. : Символ. – 1998. – 28 с.

Мольчак Я. О. Річки Волині / Я. О. Мольчак, Р. В. Мігас. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – 176 с.

Паламарчук М. М. Водний фонд України. Довідковий посібник / М. М. Паламарчук, Н. Б. Закорчева / – К. : Ніка-Центр, 2001. – 388 с.
Copyright (c) 2019 О. А. КАРАЇМ, І. М. ПАНАСЮК