ГЕОЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В БАСЕЙНІ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ

І. Б. КОЙНОВА

Анотація


Розглянута актуальна проблема погіршення екологічного стану річкових басейнів України через неефективну роботу підприємств комунального господарства. Західний Буг – права притока Вісли, що впадає до Балтійського моря і тому дослідження причин погіршення якісного стану води має транскордонне значення. Описані фізико-географічні умови басейну Західного Бугу, об’єми водозабору, кількість та якість зворотних вод, виявлені джерела забруднення води та погіршення стану геокомпонентів річкового басейну. Детально розглянуті найбільші джерела забруднення серед комунальних підприємств – львівські комунальні очисні споруди та сміттєзвалище поблизу Львова. На основі аналізу фондових матеріалів та польових досліджень зроблений аналіз зміни якісних показників забруднення вздовж течії. Охарактеризовані геогекологічні наслідки для басейнової геосистеми. Виокремлені основні проблеми та визначені шляхи їхнього розв’язання:  підвищення екологічної свідомості населення, збільшення лісистості, дотримання санітарно-захисних смуг вздовж водних об’єктів, рекультивація порушених земель, збільшення площ природо-заповідного фонду.


Ключові слова


річка Західний Буг; річковий басейн; негативний вплив комунального господарства; забруднення води; геоекологічні наслідки

Повний текст:

PDF

Посилання


Інформаційний бюлетень про якісний стан поверхневих вод басейну річки Західний Буг у 2015 році. – Луцьк, 2015. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://zbbuvr.gov.ua/

Клименко Н. А. Основные источники загрязнения поверхностных вод в бассейне р. Западный Буг (Украина) / Н. А. Клименко, Е. А. Лихо, Н. Н. Вознюк. // Rzeka Bug: zasoby wodne i przyrodnicze – Варшава, 2003. – с. 279-287.

Койнова І. Б. Сучасні екологічні проблеми як загрози збалансованому розвитку територій басейну річки Західний Буг / І. Б. Койнова.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна: схід-захід – проблеми сталого розвитку». – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Т.2. – С. 74-77.

Кость М. Вміст металів у поверхневих водах басейну Західного Бугу (в межах територій Львівського прогину)/ М. Кость, І. Сахнюк, Р. Козак. // Матеріали ІІ міжн. наук.-практ. конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи».– Львів, 2015. – С.68-70.

Річний звіт про діяльність Західно-Бузького басейнового управління водних ресурсів по комплексному використанню водних ресурсів в басейні р. Західний Буг за 2013 рік // Волинське обласне управління водних ресурсів – Луцьк, 2014. – 127 с.

Bilyk G., Koynova I. Impact of the municipal waste dumps on the ecosystem of the Western Bug river within Lviv district / G. Bilyk, I. Koynova. // Problems of water protection in the Bug and Narew river catchments / Monograph, Warszawa – 2009. 107-114 s.

Kojnowa I. Stan ekologiczny oraz wykorzystanie zasobуw wodnych Bugu Zachodniego/ I. Kojnowa. // Zlewni rzek Bugu i Narwi zasoby wodne i przyrodnicze: Monografia, Warszawa, 2007: 27-34.

Koynova I. Ecological threats to the valley of the Bug river (Lviv region)/ I. Koynova, I. Rozhko, N. Blazhko. // Natural Human Environment. Dangers, protection, education / Monograph, edited by Kazimierz H. Dygus. – Warszawa, 2012. – 55-64 s.
Copyright (c) 2020 І. Б. КОЙНОВА