Алгоритми і способи визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води

О. М. Крайнюков

Анотація


Мета. Визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води. Методи. Біотестуання. Результати. Представлено результати експериментального дослідження, в рамках виконання якого розроблені алгоритми і способи кількісного визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води за допомогою методик біотестування на церіодафніях. Розроблені класифікаційні шкали базуються на узагальненні великого масиву багаторічних експериментальних даних з визначення токсичності понад 3600 проб стічних вод підприємств різних галузей економіки та якості близько 2000 проб води поверхневих водних об’єктів у басейнах Сіверського Донця, Дніпра, Дністра, Дунаю,  Західного Бугу та Південного Бугу. Висновки. Для методик біотестування встановлено такі метрологічні характеристики: похибку результатів біотестування; відтворюваність результатів біотестування; норматив оперативного контролю відтворюваності результатів біотестування; діапазон реагування тест-об’єкта. 


Ключові слова


біотест; токсичність; стічні води; поверхневі води; гостра токсичність; хронічна токсичність; генотоксичні і мутагенні властивості

Повний текст:

PDF

Посилання


Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень/ за ред. І. Т. Олексіва та Л. П. Брагінського. – Львів: Світ, 1995. – 437 с.

Строганов Н. С. Методика определения токсичности водной среды/ Н. С. Строганов// Методики биологических исследований по водной токсикологии. – М.: Наука, 1971. – С. 14-61.

Патент на корисну модель №65090. Спосіб визначення рівня гострої летальної токсичності зворотної води / О.М. Крайнюков, А.М. Крайнюкова; зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2011. (11) 65090 (13)U (51) МПК (2011) GO1N 33/18.

Патент на корисну модель №67014. Спосіб визначення рівня хронічної токсичності природної води/ О. М. Крайнюков, А. М. Крайнюкова; зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2012. (11) 67014 (13)U (51) МПК (2012) GO1N 33/18.

Водний кодекс України. Затверджено Верховною Радою України від 06.06.1995р.

Закон України про метрологію і метрологічну діяльність. Затв. Постановою Верховної Ради України від 11.02.1998. №113/98-ВР. 1998.

Метрологічне забезпечення. Оцінка стану вимірювань в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів: КНД 211.0.0.061 – 97. Затв. наказом Мінекобезпеки України від 02.06.1997р. – Київ, 1997. №83. – 31с.

Крайнюков О. М. Метрологічне забезпечення оцінки токсичності води методом біотестування / О. М. Крайнюков // Людина і довкіл-ля. Проблеми неоекології. – 2012. – №1-2. – С. 45-49.

Крайнюков О. М. Науково-методичні основи нормування антропогенного забруднення аквальних ландшафтів. Монографія / О. М. Крайнюков; за ред. А. В. Гриценка, А. М. Край-нюкової. – Х.: Екограф, 2013. – 260 с.
Copyright (c) 2019 О. М. Крайнюков