Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області

Н. В. Максименко, Н. В. Хоружа

Анотація


Мета.  Просторово-часова оцінка метеорологічного потенціалу атмосфери Полтавської області.

Методи. Згідно В. А. Барановського, картографічні. Результати. На основі аналізу просторових і часових відмінностей метеорологічних показників 2014 року розраховано метеорологічний потенціал для всіх районів Полтавської області у розрізі місяців. Визначено, що найнижчий потенціал самоочищення атмосфери спостерігається в літній сезон у південній частині області. Це зумовлює переважання процесів накопичення шкідливих речовин у повітрі. Найвища самоочисна здатність атмосфери і, як наслідок домінування процесів розсіювання забруднення, переважно спостерігається в зимовий сезон у північних та центральних районах області. Картографічні твори, що містяться у статті, дають змогу зробити просторову оцінку розподілу метеорологічного потенціалу протягом року і скорегувати відповідно до цього, викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Висновки. Доцільно рекомендувати будівництво промислових підприємств і заводів на півночі області, де їх діяльність завдасть меншої шкоди довкіллю. Не слід розміщувати підприємства в Великобагачанському, Миргородському та Зінківському районах, так як природні умови цих територій є найсприятливішими для відпочинку та оздоровчо-лікувальних закладів


Ключові слова


метеорологічний потенціал; атмосфера; самоочисна здатність; просторова оцінка; Полтавська область; розсіювання; забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Безуглая Э. Ю. Метеорологический потенциал и климатические особенности загрязнения воздуха / Э. Ю. Безуглая. – Л. : 1980. – 184 с.

Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М. Е. Берлянд, Э. Ю. Безуглая – Л.: 1985. – 272 с.

Пономаренко И. Н. О метеорологической обусловленности загрязнения воздуха / И. Н. Пономаренко Д. К. Огановская, З. И. Глущенко. – Тр. УкрНИГМИ. – 1979. – Вып. 176. − С. 83−95.

Маренко А. Н., Семенова А. П., Козленко Т. В. О характеристике условий рассеяния примесей по данным о турбулентном обмене на територии Украины // Тр. УкрНИГМИ. – 1991. – Вып. 241. – С. 24–33.

Рыбченко А. А. К вопросу о ветровом переносе веществ / А. А. Рыбченко. – Тр. УкрНИГМИ. – 1991. – Вып. 241.

Сонькин Л. Р. Синоптико-статистический анализ и прогноз загрязнения атмосферы / Л. Р. Сонькин. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 224 с.

Царев М. А. К вопросу о загрязнении воздуха при туманах / М. А. Царев // Сб. трудов ГГО. 1975. – № 352. – С. 113 - 118.

Степаненко С.Н. Метеорологический фактор разбавления примеси как показатель потенциала загрязнения атмосферы / С.Н. Степаненко, Н.Б. Овчинникова, В.Г. Волошин, Н.Н. Гончаренко // Український гідрометеорологічний журнал. – 2007. – Вип.2. – С.5-15.

Гончаренко Н. Н. Оценка потенциала загрязнения атмосферы для крупных центров Украины / Н. Н. Гончаренко // Метеорологія, клі-матологія та гідрологія. – 2004. – Вип.48. – С.159-164.

Барановський В. А. Картографування стійкості геосистем – новий напрям тематичного картографування / В. А. Барановський, П. Г. Шищенко // Проблеми безперервної геогр. освіти і картографії: зб. наук. праць. – К. : ЗАТ «Інститут передових технологій», 2005. – Вип. 5. – С. 10-15.

Вербицька О. А. Метеорологічний потенціал Харківського району Харківської області / О. А. Вербицька, Н. В. Максименко // Регіональні екологічні проблеми. Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів. – Одеса : ОДЕКУ, 2012. – С. 52-53

Вербицька О. А. Річна динаміка метеорологічного потенціалу півня Харківської області / О. А. Вербицька, Н. В. Максименко // «Охорона довкілля» - Збірник наукових праць VIІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (19 – 20 квітня 2012 р., ХНУ В.Н. Каразіна). – Х.: ХНУ . В.Н.Каразіна, 2012. – С. 17-22

Календар погоди за 2014 рік: [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.gismeteo.ua

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області 2014 р. – Полтава : 2016. – 78с.
Copyright (c) 2019 Н. В. Максименко, Н. В. Хоружа