Обгрунтування вибору локальних територій для організації малих рекреаційних об'єктів

С. В. Анісімов

Анотація


Мета. Комплексна оцінка рекреаційних територій локального рівня в басейні р. Сів. Донець в Харківській області для визначення пріоритетності розвитку об'єктів літнього короткочасного відпочинку без шкоди для навколишнього середовища. Методи оцінки засновані на розробленому автором підході визначення пріоритетності розвитку рекреаційної діяльності на локальних територіях з урахуванням екологічних і господарських особливостей. Результати. Основою для оцінки ресурсів і послуг водних об'єктів, лісових масивів, естетичної привабливості, територіальної та транспортної доступності потенційних рекреаційних територій є розроблені класифікаційно-бальні шкали. Комплексна оцінка, що враховує як природно-екологічні, так і господарські умови територій, проведена для 6 ділянок у прибережній зоні р. Сів. Донець. Вибір територій проводився з урахуванням гідрографічного, гідрологічного, кліматичного критеріїв і рекреаційного попиту. Висновки. Обрані 2 локальні території, найбільш перспективні для розміщення малих рекреаційних об'єктів.


Ключові слова


потенційні рекреаційні території; комплексна оцінка; малі рекреаційні об'єкти; лісові масиви; водні об'єкти; естетична цінність ландшафту, територіальна і транспортна доступність;

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Анисимов С. В. Анализ потребительских предпочтений рекреантов относительно их кратковременного летнего отдыха / Станислав Анисимов // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Географія. – 2015. – Вип. 1(63). – С.91-93.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру Визначення комплексного рекреаційного потенціалу території / Анісімова С. В., Анісімов С. В. – № 58513 від 11.02.2015. – Х.: ХНАДУ, 2015.

Методичні рекомендації щодо проведення естетичної оцінки території з метою заповідання для працівників мережі установ Міністерства екоресурсів України, науковців, природоохоронців / Упоряд. Л.В. Пархісенко, В.А. Сесін. // Держ. служба заповідної справи Мінекоресурсів України, Київський екол. культ. центр Київ : [б. в.], 2003. –¬ 27 с.

Анисимов С. В. Эстетическая оценка ландшафтов рекреационных водных объектов./ С. В. Анисимов, С. В. Анисимова // Международный журнал устойчивого развития.// Варна: Евро-Експерт ЕООД, 2014. – № 16. – С. 35-39.

Эрингис К. И., Будрюнас А. Р. Сущность и методика детального эколого-эстетического исследования пейзажей // Экология и эстетика ландшафта. – Вильнюс: Минтис, 1975. – С. 107-159.

Ланцова И. В. Геоэкологическая оценка и рациональное использование рекреационного потенциала береговых зон водохранилищ: ато-реф. дис. докт. геогр. наук: спец. 11.00.11 / И. В. Ланцова. – Москва, 2009. – 53 с.

Анісімов С. В. Методичні та практичні підходи до визначення рекреаційних навантажень на лісові території./ С. В. Анісімов, С. В. Анісімова, О. Г.Васенко. // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наукових статей IХ Міжн. конф. м. Алушта, Крим. // Х.: Ук-рНДІЕП, 2013. – С. 48-54.
Copyright (c) 2019 С. В. Анісімов