Аналіз антропогенного навантаження на природне середовище Рівненської області

Н. І. Войчун, Ю. М. Андрейчук, Б. С. Жданюк

Анотація


Мета. Аналіз антропогенного навантаження на атмосферне повітря Рівненської області. Методи. Геоінформаційний метод, система ArcGIS. Результати. Проаналізовано основні джерела забруднення навколишнього природного середовища Рівненської області. Досліджено особливості промислового комплексу та переважаючі галузі промисловості. Проведено детальний багаторічний аналіз впливу антропогенного навантаження на атмосферне повітря області. Охарактеризовано основних забруднювачів атмосферного повітря. За допомогою геоінформаційної системи ArcGIS побудовано ряд ГІС-моделей, що відображаю екологічний стан досліджуваного об’єкта. Висновок. Основними забруднювачами повітря залишаються автомобільний транспорт та малі підприємства.


Ключові слова


екологічний стан; антропогенне навантаження; природне середовище; джерела забруднення;

Повний текст:

PDF

Посилання


Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2014 р. / за ред. Колодича П. Д. – Рівне, 2015 – 227 с.

Звонкова Т. В. Региональный географический прогноз / Т. В. Звонкова, Ю. Г. Саушки-на, Е. В. Смирнова. – М.: Наука, 1977. – 252 с.

Клименко М. О. Моніторинг довкілля / О. М. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк. – К.: Академія, 2006– 360 с.

Кубатко О.В. Еколого-економічна конвергенція регіонів як напрям забезпечення сталого розвитку / О. В. Кубатко // Економіка та держава. – 2009.- №9. – С. 45-48

Мельник В. Й. Основи та сучасна концепція регіонального моніторингу навколишнього середовища / В. Й. Мельник // - Одеса,-2008.- С.26-28.

Підприємства Рівненщини: Бібліографічна розвідка. Вип.1. – Рівне, 2006. – 38 с.

Прищепа А. М. Оцінка антропогенного навантаження на атмосферне повітря в контексті сталого розвитку / А.М. Прищепа, О.А. Брежицька // Вісник КДПУ. Випуск 1 /2007 (42). С. 22-27.
Copyright (c) 2019 Н. І. Войчун, Ю. М. Андрейчук, Б. С. Жданюк