Особливості та місце громадських природоохоронних організацій в українському суспільстві

Г. В. Тітенко, Д. О. Лісовенко

Анотація


Мета. Дослідити довіру українського суспільства до громадських природоохоронних організацій. Методи. Формалізоване інтерв’ю, статистична обробка масиву соціологічних даних. Результати. Респонденти в більшій мірі схильні довіряти інформації про стан довкілля від природоохоронних організацій ніж інформації від органів місцевої влади. Висновки. Нагальною потребою є поширення інформації про довкілля серед українського суспільства.


Ключові слова


громадські природоохоронні організації; екологічний рух; «зелений» рух;

Повний текст:

PDF

Посилання


Гидденс Э. Социология. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. — 704 с.

Некос А. Н. До питання екологічної небезпеки полігонів ТПВ для компонентів геосистем [Електронний ресурс] / А. Н. Некос, Ю. В. Буц – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2012_16_9

Паспорт Дергачівського району за 2016 рік [Електронний ресурс] // Дергачівська районна державна адміністрація – Режим доступу до ресурсу: http://dergachirda.gov.ua/page_172823

Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. — Princeton: Princeton University Press, 1977.

Стегній О. Г. Екологічний рух в Україні: соціологічний аналіз / О. Г. Стегній. – Київ: КМ Академія, 2001. – 243 с.

Цінності українців pro et Contra реформ в Україні. [Електронний ресурс] // СОЦИС. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.socis.kiev.ua/ua/press/tsinnosti-ukrajintsiv-pro-et-contra-reform-v-ukrajini.html.

Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.
Copyright (c) 2019 Г. В. Тітенко, Д. О. Лісовенко